Länsförsäkringar åter banken med nöjdast kunder

Bilder

Bank SKI 2014

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar är den bank som privatkunderna är mest nöjda med. Det visar SKI 2014 som offentliggjordes i dag.

– Förbättringen är ett resultat av ett målmedvetet och strategiskt arbete för att komma närmare kunden och skapa bättre kundmöten, både fysiskt och digitalt, säger Mikael Swenson, bankchef på Länsförsäkringar Gotland, ett av gruppens 23 självständiga och lokalt kundägda länsförsäkringsbolag.

Förra årets fjärdeplats i kundnöjdhetsundersökningen SKI blev startskottet till de insatser som åter fört Länsförsäkringar till bästa banken i privatkundernas ögon.

– Tillgängligheten är och förblir alltmer viktig, det gäller att kunderna kan nå oss i flera olika kanaler. Det räcker inte med att finnas fysiskt på plats utan vi måste ha en bra app och en funktionell webbplats som tillgodoser kundernas ökade behov, säger Mikael Swenson.

Den lokala närheten är en stor fördel:

– Vi är som kunderna är, och har lätt för att sätta oss in deras problem, säger Mikael Swenson.

Läs hela SKIs undersökning här.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank

Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Bokmärk och dela