Bara 2 av 10 känner till investeringssparkonto

Bilder

Elisabeth Hedmark 2014

Investeringssparkonto är tänkt för gemene man, men det är beklagligt att så få känner till det och innebär att många missar en bra möjlighet. Regeringen införde investeringssparkontot för ett par år sedan som en förmånlig sparform. Och när avdragsrätten för pensionssparande sannolikt kommer att minskas under nästa år och helt försvinna år 2016 är investeringssparkonto ett bra alternativ för långsiktigt sparande till pensionen, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Kännedomen är låg om möjligheten att spara på ett investeringssparkonto (ISK). Färre kvinnor (16 procent) än män (29 procent) svarar att de känner till sparformen. Och av dem som känner till ISK är det en liten andel som vet hur det fungerar, visar en undersökning som tagits fram på uppdrag av Länsförsäkringar.

Regeringen vill med ISK göra det enkelt för privatpersoner att spara i fonder och aktier. Man slipper krångliga deklarationer som det blir vid försäljning av värdepapper och kan enkelt byta placering inom ISK utan skattekonsekvenser. Över tid blir sannolikt sparandet i ISK också skattemässigt förmånligt jämfört med om man sparar direkt i aktier och fonder. Även om fler och fler väljer att spara på ISK är det fortfarande en stor andel som inte vet att det finns.

– Det kan vara så att en del tror att man måste spara ett högre belopp eftersom namnet investeringssparkonto kan ge sken av det. Men det är ett mycket flexibelt sparande där det går att göra engångsinsättningar när man vill eller sätta in pengar månadsvis. Dessutom är insatt kapital inte låst utan kan plockas ut vid behov, säger Elisabeth Hedmark privatekonom på Länsförsäkringar.

– Nu när avdragsrätten för pensionssparande sannolikt kommer att försvinna är ISK ett bra alternativ och även till annat sparande som ska pågå under några år. Därför är det viktigt att spararna känner sig bekväma med hur det fungerar och förstår att det inte är svårt och krångligt, avslutar Elisabeth Hedmark.  

Fakta ISK

  • ISK kan liknas vid en ram som du kan fylla med olika placeringar, exempelvis aktier, fonder och andra värdepapper.
  • Du kan byta placering inom ISK när du önskar utan skattekonsekvenser och du behöver inte deklarera byten och uttag i deklarationen.
  • Beskattningen av ISK sker genom en schablonskatt som plockas ut årligen. Schablonskatten baseras på statslåneräntan den 30 november året innan och inte på den verkliga värdeutvecklingen. Statslåneräntan förra året var 2,09 %.
  • Pengarna inom ISK är inte låsta utan du kan när som helst plocka ut dem.

Om undersökningen:

Frågan som ställdes kring sparformen ISK var: Känner du till möjligheten att spara i investeringssparkonto (ISK) och (om känner till ISK) Vet du hur ett investeringssparkonto fungerar? 10 300 svenskar mellan 16 och 65 år intervjuades på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på län. Intervjuerna genomfördes genom webintervjuer av PFM Research.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 1669
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar

Telefon: 08-588 418 50

e-post: press@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela