Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag upphör med att meddela ansvarsförsäkring för livförsäkringsförmedlingsverksamhet

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag införde, från och med den 18 september, 2014, stopp för att nyteckna eller förnya ansvarsförsäk­ringar för livförsäkringsförmedlingsverksamhet. Redan befintliga försäkringsavtal kommer inte att förnyas vid kommande förfallodag. 

Även fortsätt­ningsvis erbjuds dock ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingsverksamhet för förmedlare med skadeförsäkringstillstånd.

– Beslutet är taget mot bakgrund av att rättsläget inom detta område är mycket oklart vad gäller avgränsningen av den verksamhet som enligt lag om försäkringsförmedling omfattas av begreppet försäkringsförmedling, säger Anette Frithioff, Chef Ansvar Underwriting, Länsförsäkringar Sakförsäkringsbolag AB.

– Som försäkringsgivare har Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag en lagstadgad skyldighet att ha kontroll på vilka risker vi försäkrar. Det osäkra rättsläget omöjliggör att bedöma vilka risker som en livförsäkringsförmedlingsverksamhet innebär och med hänsyn till övriga försäkringskollektiv väljer vi därför att upphöra med att meddela ansvarsförsäkring för sådan verksamhet, säger Anette Frithioff.

För ytterligare information kontakta gärna:

Presskontakt Länsförsäkringar 08-588 41850

Bokmärk och dela