Närmare åtstramning av penningpolitiken i USA

Bilder

anna-oster-lansforsakringar

Igår, den 17 september, gav den amerikanska centralbanken, Fed, penningpolitiskt besked. Vår chefekonom Anna Öster kommenterar beskedet.

Fed är i dagsläget den enda stora centralbank som börjar närma sig en åtstramning av penningpolitiken. Åtstramningen kommer att ha konsekvenser för de långa räntorna och ligger också bakom vår bedömning av en stärkt dollar framöver, en förstärkning som redan inletts.

Den amerikanska ekonomin börjar uppvisa styrka och den mycket expansiva penningpolitiken, som bedrivits ända sedan finanskrisen bröt ut, kommer snart behöva förändras för att inflationstrycket inte ska bli för högt. Fed har, förutom att låta styrräntan ligga nära noll, i flera olika program varit ute och köpt stats- och bostadsobligationer på marknaden för att pressa ned räntorna. Förra året köpte de obligationer för 85 miljarder amerikanska dollar i månaden. I år har man successivt dragit ned på detta och köper nu, efter gårdagens besked, för 15 miljarder dollar i månaden. Trots denna neddragning är politiken fortfarande mycket expansiv, man köper fortfarande men för en mindre summa.

Fed uppger själva att de helt kommer sluta köpa stats- och bostadsobligationer efter nästa månads möte den 29 oktober. Inför gårdagens möte var fokus på vilken guidning man skulle ge om framtida räntehöjningar eftersom marknaden väntar på mer besked kring när de ser den första räntehöjningen. I deras uttalanden tidigare har de sagt att räntan kommer att stanna nära noll under ”considerable time” efter att de slutat med stödköpen. Detta tolkas av många som att vi kan vänta oss en första höjning under sommaren 2015. Att Fed valde att behålla denna formulering gör att marknaden inte fick någon ny vägledning och bedömningen ligger därmed i mångt och mycket fast.

Bokmärk och dela