Översvämningarna i sydvästra Sverige

Regnet i sydvästra Sverige gör att många fastigheter just nu översvämmas.

– Länsförsäkringsbolagen i regionen har fått in runt 200 anmälningar sedan regnovädret startade, säger Justin Petersen, chef för egendomsskador på Länsförsäkringar Halland.

Just nu sjunker vattnet undan, men SMHI låter sina varningar ligga kvar. Läget är fortfarande kritiskt vid orterna kring ån Nissan där flera fastigheter har fått in vatten i källaren.

– Men även hus utan källare drabbas. Det kommer så mycket vatten att det inte har någonstans att ta vägen och tränger därför in i husen, säger Justin Petersen.

Det är kombinationen av kraftigt regn och västlig vind som skapar de stora problemen i Halland och enligt SMHI väntas regnet fortsätta. Både räddningstjänsten och Hemvärnet arbetar för fullt med att minska skadorna från vattnet.

Men det finns också saker du kan göra själv om vatten tränger in i huset:

  • Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – så kallat baktryck – stoppa vattnet genom att trycka in en filt eller handduk i brunnen. Lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå brunnen.
  • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Sätt tvärdrag och torka så torrt som möjligt.
  • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.

Förebyggande åtgärder om det är risk för översvämning:

  • Flytta fuktkänsliga saker från källaren högre upp i huset eller placera dem minst 10 centimeter över golvet. Lösa saker kan flyta iväg och täcka golvbrunnen.
  • Om vattnet kommer via markytan: avled vattnet genom ett enkelt mindre dike och täta öppningar, till exempel ventiler eller liknande.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar utomhus från löv och skräp.
  • Laga trasiga takpannor, om taket är äldre än 40 år är det dags att se över hela taket.

För mer information kontakta:

Patrik Westerlund, pressansvarig på Länsförsäkringar Halland: 072-585 23 79

Bokmärk och dela