Skydda barnen och deras kompisar på lantgården

Sommaren är lång och spannmålsskörden är i full gång. En härlig tid – men också med många risker för barn som bor på lantgård eftersom gården är både lekplats, bostad och arbetsplats. Under sommaren ökar antalet olyckor med barn inblandade.

Varje år dödas 2 till 4 barn i olyckor inom lantbruket, och hundratals skadas.

– På sommarlovet är barnen ofta med hela dagar i verksamheten, vare sig de vill lära sig saker eller bara leka, säger Peter Birch Iensen, lantbruksspecialist på Länsförsäkringar Skåne. Sommarmånaderna är också hektiska på en gård med många parallella sysslor. Då gäller det att vara extra vaksam när man plötsligt har barn och kompisar hemma på gården hela dagarna. Barnens kompisar har dessutom sällan samma kunskaper som de egna barnen om vad som kan vara farligt.

Så skyddar du barnen

  • Gå en särskild säkerhetsrunda med både dina egna och andras barn innan de börjar springa runt på gården.
  • Maskinerna, och framför allt traktorer, utgör den största faran.
  • Håll barnen borta från körvägarna där traktorer och andra transporter går.
  • Barn ska vara fastspända när de sitter i traktorn.
  • Varken barn eller vuxna ska skjutsas i traktorskopor, det är mycket riskfyllt och förbjudet enligt lag.
  • Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade och brunnslocken kontrolleras att de är hela och inte kan flyttas.
  • Silotorn är också en farlig plats att vistas vid, liksom vid storbalar, handelsgödsel och förråd med kemikalier.
  • Både nötkreatur och hästar är också en risk för barnen.
  • Se upp i skogen efter stormar – rotvältorna kan vara en farlig lekplats
  • Se till att dina barn har en barnförsäkring.

För mer information, kontakta:

Peter Birch Iensen, lantbruksspecialist Länsförsäkringar Skåne, 042-633 84 89
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela