Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-juni 2013).

  • Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 120 (1 471) Mkr.
  • Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 195 (382) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 92 (100).
  • Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till 2 567 (1 842) Mkr. Konsolideringskapitalet stärktes med 6 443 Mkr till 43 721 Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 428 (297) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 208 (1 095) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 171 (103) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 4 585 (5 166) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 570 (472) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 790 (3 142) Mkr. Solvensgraden uppgick till 117 (116) procent och totalavkastningen uppgick till 5,1 (-3,7) procent.

Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkringsaffären inom den gemensamt ägda Länsförsäkringar AB-koncernen.

– God volymutveckling, stark kapitalavkastning och en gynnsam skadeutveckling gör att länsförsäkringsgruppen kan summera ett riktigt starkt första halvår 2014, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela