Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – juni 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-juni 2013).

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 714 (326) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 (4) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 308 (128) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 2 267 (2 073) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 428 (297) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 208 (1 095) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 171 (103) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 4 585 (5 166) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 570 (472) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 197 (1 213) Mkr.

– Resultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen har fortsatt att utveckas väl. God volymutveckling och kostnadskontroll stärkte resultatet inom samtliga affärsenheter, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela