Tusentals kronor i sparande till männens fördel

Män och kvinnor sparar olika mycket och det får stor betydelse under en livstid. Medianvärdet för männens sparande är 2 000 kronor per månad och för kvinnor 1 500 kronor per månad. Vid långsiktigt sparande under exempelvis 15 år med en avkastning på 2 procent handlar det om cirka 100 000 kronor mer till männens fördel. Det visar Länsförsäkringars beräkningar.

Skillnaden blir ännu större om pengarna sparas under längre tid och om den genomsnittliga avkastningen blir högre. Om avkastningen i snitt blir 5 procent per år under 20 år, handlar det om ungefär 200 000 kronors skillnad.

– Det finns olika anledningar till varför kvinnor sparar mindre än män. Många kvinnor har lägre lön eller arbetar deltid under delar av livet och det påverkar givetvis hur mycket man kan spara, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.   

– Tidsaspekten, avgifter och avkastning har stor betydelse för hur stort sparkapitalet blir i framtiden. Det är viktigt att se över sina placeringar, framför allt för kvinnor eftersom de generellt har ett lägre sparande. De bör tänka på att ha en rimlig risknivå och sprida sparandet för att öka chansen till en bättre avkastning, säger Elisabeth Hedmark.   

Mediansparande för män är 2 000 kronor per månad

2000 kr/mån 10 år 15 år 20 år
Totalt inbetalt 240 000 360 000 480 000
Avk. 2% 265 600 419 500 589 300
Avk. 5% 310 400 532 800 817 000

Mediansparande för kvinnor 1 500 kronor per månad

1500 kr/mån 10 år 15 år 20 år
Totalt inbetalt 180 000 270 000 360 000
Avk. 2% 199 200 314 600 442 000
Avk. 5% 232 800 399 600 612 800

Räknat utan inflation, avgifter eller skattekonsekvenser.

Tre råd till sparare

  1. Dela upp det totala sparandet i olika delar beroende på vad de ska användas till och ungefär när du ska ta ut dem. Det underlättar vid valet av placeringsform.
  2. Tänk på att spara både till roliga saker och för kriser som kan inträffa.
  3. Se över sparpengarna regelbundet. För långsiktigt sparande kan en procentenhet i högre genomsnittsavkastning innebära många tusenlappar för kapitalet.

Om undersökningen och beräkningen: Beräkningen av hur stort sparbelopp män respektive kvinnor får om spartiden är 10, 15 eller 20 år och med antagande av olika avkastning har gjorts av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark. Beräkningen är gjord utan att ta hänsyn till inflation, avgifter eller skattekonsekvenser. Beräkningen bygger det genomsnittliga sparbeloppet (medianvärdet) bland män och kvinnor i en undersökning som genomfördes 1 till 24 oktober förra året. Totalt intervjuades knappt

4 500 privatpersoner som sparar i åldern 16 till 69 år av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna genomfördes med hjälp av webbintervjuer. Frågeställningarna var: Hur mycket sparar du i genomsnitt per månad, exklusive eventuellt pensionssparande? Intervjuerna finns nedbrutna på samtliga län exklusive Gotland.

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar, telefon  0739-64 19 69
Presskontakt Länsförsäkringar, telefon 08-588 418 50

Bokmärk och dela