Hög tid för hushållen att förbereda sig för högre räntekostnader, även om det dröjer.

Bilder

Elisabeth Hedmark 2014

Privatekonom Elisabeth Hedmark ger några privatekonomiska tips;

Från årsskiftet har bolåneräntorna på de flesta bindningstiderna sänkts på grund av marknadsräntorna har sjunkit. Bolåneräntor med tremånaders bindningstid kommer sannolikt att fortsätta ligga lågt och bli den mest lönsamma under resten av året. För hushåll som önskar mer trygghet i sin privatekonomi ligger de långa bindningstiderna på en attraktiv nivå. För att kunna dra nytta av den låga räntenivån vi har idag är de längre bindningstiderna att föredra. En mix mellan kort och lång bindningstid kan därför vara klokt för hushåll som vill känna större säkerhet. Den kortaste bindningstiden kommer troligen stegvis börja öka under nästa år medan de längre bindningstiderna inleder sin uppgång under hösten, det är därför ingen brådska att binda men man bör inte vänta för länge med beslutet. Ett tips är också att förbereda hushållsekonomin för högre räntekostnader även om det dröjer. Det kan man göra genom att spara mellanskillnaden mellan dagens räntor och exempelvis sex procent och att passa på att amortera extra.

Bokmärk och dela