Var femte bolånetagare vill ha frivillig amortering

Bilder

Amortering 1Amortering 2

Dokument

Amortering

Nästan var femte person som har ett bolån anser att amortering ska vara frivillig och endast var tjugonde anser att amortering bör krävas av alla som har belånat över 70 procent av marknadsvärdet på bostaden. Men synen på amortering skiljer sig ganska mycket åt i delar av Sverige. Det visar en ny undersökning* som genomförts av Länsförsäkringar.

De som bor i Halland, Skåne och Stockholm anser i störst utsträckning att amorteringen ska vara frivillig. Medan de som bor i Norrbotten, Västernorrland och Värmland är minst positiva till den frivilligheten (se bifogade diagram).

– Synen på amortering har sannolikt ett samband med hur fastighetspriserna utvecklats i olika delar av landet. I dag är det dyrast att köpa en villa** i Stockholms och Halland och billigast i Västernorrland, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar bank.

Om några veckor kommer bankerna att införa tuffare amorteringskrav vilket innebär att alla nya (?) bolånekunder måste amortera ned sina lån till 70 procent av bostadens värde mot dagens gräns på 75 procent. Och alla nya bolånekunder ska dessutom få en individuell amorteringsplan från banken, som inte ska vara tvingande, men ”väga tungt”.

Det är bra att amortera men inte till vilket pris som helst. Jag tror inte på amorteringsregler enligt modellen ”one size fits all”, säger Rikard Josefson;

– Vi måste tänka oss för innan vi ställer samma krav på amortering för alla. Ta de unga som precis kommit ut på arbetsmarknaden, de har oftast låg inkomst och inget kapital. Undersökningen visar också att dubbelt så många i åldersgruppen 16 – 24 år svarar att amortering ska vara frivilligt, om man jämför med snittet. Om vi tvingar alla att amortera kanske vi riskerar att slå ut den generationen som precis är på väg att verkligen bidra till den svenska välfärden.

Under perioden 1995 till 2013 ökade hushållens reala inkomster med nästan 60 procent, mycket beroende av att de nominella räntorna sjönk. År 1996 uppgick räntan till cirka 10 procent och idag är den 2,5 procent. För ett hushåll med lån på en miljon kronor motsvarade det en sänkning av räntekostnaderna före ränteavdrag med drygt 4 500 kronor per månad.

– Om ett hushåll väljer att inte amortera på ett lån, även om de skulle ha råd, kanske de väljer att spara istället. Och ibland kanske ett sparande i aktier eller fonder kan vara ett bra alternativ till att amortera. Kanske ”hälften amortering och hälften sparat”, säger Rikard Josefson.           


                                                                                           
För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

*Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes med hjälp av slumpmässiga webbintervjuer bland 7 000 personer i åldrarna 20-69 år. Undersökningen genomfördes av PFM Research i Sverige AB.

** http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/riket.aspx?Typ=Villor&srt=asc&tab=namn

Frågan som ställdes;
Vad av följande stämmer bäst in på din syn på amortering?

Bokmärk och dela