Stölder i hemmet oroar äldre

Varje år blir mellan 3 och 4 000 äldre bestulna på framför allt värdesaker och mediciner av personal som är där för att hjälpa dem i hemmet. Sedan årsskiftet har Länsförsäkringar därför infört ett utökat skydd i hemförsäkringen för alla som har särskilt stöd i bostaden.

Under 2013 ersatte Länsförsäkringar uppåt 8 000 kunder som anmält stöld i bostad, och en drabbad grupp är äldre som blir bestulna i sina hem. Det som stjäls är framför allt smycken, pengar och mediciner.

– Det är upprörande att det här pågår, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala. Alla ska kunna känna sig helt trygga i sitt eget hem. I de här fallen kränks man dessutom av en person som är där för vara en del av den tryggheten.

– Vi har inte någon exakt siffra på hur många av våra äldre kunder med hjälp i hemmet som råkat illa ut, men eftersom vi har en stor marknadsandel antar vi att en hel del av våra anmälningar om stöld i hemmet är just från den gruppen.

För att i någon mån underlätta för de som drabbas Länsförsäkringar nu infört ett utökat skydd i hemförsäkringen som ger ekonomisk ersättning för den här typen av stöld.

– Vanligtvis ersätter vi inte för stöld om man släppt in någon i sin bostad frivilligt eller har lånat ut sin nyckel till någon som inte är skriven på samma adress. Men i de här fallen har man ju inget val, så det var naturligt för oss att lägga till det här skyddet i hemförsäkringen, säger Susanne Fagerberg.

– Gör en lista på och fotografera dina värdesaker och förvara listan på en säker plats, tipsar Susanne Fagerberg. Då är det enklare för oss att ta hand om din anmälan vid en stöld.

Det utökade skyddet i hemförsäkringen hos Länsförsäkringar gäller alla som har stöd i bostaden enligt socialtjänstlagen eller får insatser i bostaden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det gäller också om du har hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Från Socialstyrelsens rapport Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, nov 2013.

Frågan som ställdes var ”Har du under det senaste året upplevt att personal har stulit saker, pengar eller läkemedel?”

Antal svarandesom har hemtjänst Ja i procent Ja i antalpersoner Antal svarande på särskilt boende Ja i procent Ja i antalpersoner
94 624 2,33% 2 205 37 165 4,1% 1 523

För mer information kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala, 070-609 56 89
Presskontakt på Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela