Ensamstående med barn är oroliga för sin ekonomi

Det är en dubbel så stor oro för ekonomin om räntan skulle stiga bland de som lever ensamma med barn än för dem som lever samman med barn. Det visar en färsk undersökning* som Länsförsäkringar genomfört. 

Fyra av tio (36 procent) som bor ensamma med barn uppger att de är oroliga för sin ekonomi om bolånen skulle stiga. Det kan jämföras med två av tio (19 procent) av dem som lever som gifta eller sambo ihop med barn och som uppger att de oroas för höjd bolåneränta.

Kanske är det oron som får de ensamstående med barn att i större utsträckning binda sina bolån. Under de tre senaste tre månaderna har nästan var tredje (29 procent) bundit en del av bolånet mot drygt var tionde (12 procent) av de som sammanbor med barn.

Ensamstående med barn är även den grupp som är minst nöjd med hur mycket de sparar varje månad. Var tredje (31 procent) uppger att hushållet inte sparar en krona i månaden. Bland de som sammanbor med barn är motsvarande andel var tionde (11 procent). Var fjärde ensamstående har heller inte en krona i sparkapital.

Då vi under en lång tid inte sett några förändringar för att öka sparandet är det dags att någonting görs och här ska man inte underskatta samhällets insatser och stimulan. Jag tycker vi successivt ska införa ett sparbidrag genom att trappa ner ränteavdraget till 20 procent över en femårsperiod, det vill säga, sänka två procent per år. De frigjorda pengarna skulle sedan kunna gå till ett skattesubventionerat sparande, säger Rikard Josefson;

– Om avdraget för ett lån på två miljoner kronor begränsas till 20 procent skulle den egna kostnaden öka med 500 kronor i månaden, om räntan är tre procent. Men det tar man sedan hem på det subventionerade sparande, då kostnaden för kapitalvinsten minskas.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

*Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes med hjälp av slumpmässiga webbintervjuer bland 7 000 personer i åldrarna 20-69 år. Undersökningen genomfördes av PFM Research i Sverige AB.

Frågorna som ställdes
Vilken är din personliga inkomst per månad, före skatt?                     
Hur mycket sparar ditt hushåll totalt i genomsnitt per månad, exklusive eventuellt pensionssparande?
Hur stort sparkapital har ditt hushåll totalt idag?
Är du orolig för din ekonomi om bolåneräntan stiger?  
Har du under de senaste 3 månaderna vidtagit någonnågra av följande åtgärder med tanke på att du tror att bolåneräntan kommer att öka?                                                             

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Bokmärk och dela