Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2014

Januari–mars 2014

Jämfört med januari–mars 2013 inom parantes.

  • Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 410 (1 188) Mkr.
  • Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 524 (265) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (99).
  • Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till 1 180 (1 241) Mkr. Konsolideringskapitalet stärktes med 4 644 Mkr till 41 524 Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 197 (136) Mkr. Räntenettot stärktes till 584 (544) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 77 (59) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 328 (2 742) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 278 (233) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 211 (71) Mkr. Solvensgraden uppgick till 117 (113) procent och totalavkastningen uppgick till 2,6 (-2,4) procent.

– Länsförsäkringsgruppen har inlett året starkt, både räknat i resultat och i tillväxt. Resultatet i gruppens samlade sakförsäkringsaffär stärktes tack vare ökad premievolym i kombination med minskade skadekostnader. I bankverksamheten fortsätter affärsvolymerna uppåt och resultatet ökade med 45 procent. Det förvaltade kapitalet i fondlivbolaget fortsatte också att öka. Gruppens samlade konsolideringskapital stärktes under kvartalet med en dryg miljard, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela