Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2014

– Länsförsäkringar fortsätter att ha framgångar på bankmarknaden, en bra tillväxt i bolåneaffären och en mycket god kreditkvalitet i låneportföljen. Vi förlänger framgångsrikt förfalloprofilen i upplåningen, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Räntenettot uppgick till 222 (222) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till -1,3 (1,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,00) procent.
  • Rörelseresultatet ökade 11 procent till 78 (70) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 4,6 (4,5) procent.
  • Utlåningen ökade 9 procent till 114 (104) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 22,1 procent den 31 mars 2014.
  • Antalet kunder ökade 6 procent till 190 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2013.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/hypotek/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.


Bokmärk och dela