Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2014

– Länsförsäkringar Bank stärker positionen på marknaden. Affärsvolymerna ökar och räntenettot och resultatet har en stark utveckling. I början av april erbjöd vi ett antal nya tjänster i mobilappen, bland annat var vi först med att erbjuda kunderna att kunna byta fonder i pensions- och kapitalförsäkring, vilket bekräftar att vi har en ledande position inom digitala tjänster. Glädjande är även att Länsförsäkringar för sjätte året i rad har det högsta anseendet i den finansiella sektorn. Det visar att vår affär, som bygger på närhet och trygghet till kunden, uppskattas av kunderna, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (5,9) procent.
  • Räntenettot ökade 7 procent till 584 (544) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 16 (33) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,08) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 11 procent till 321 (290) mdr.
  • Inlåningen ökade 10 procent till 70 (63) mdr.
  • Utlåningen ökade 7 procent till 163 (152) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 14,1 procent den 31 mars 2014.
  • Antalet kunder ökade med 5 procent till 894 000, antalet bankkort ökade 11 procent till 396 000 och antalet inlåningskonton ökade 11 procent till 1 364 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2013.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/bank/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela