Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – mars 2014

Januari–mars 2014
Jämfört med januari–mars 2013 inom parantes.

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till  293 (186) Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 4 606  (5 124) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6 (4) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 89 (57) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 1 180 (1 085) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 197 (136) Mkr. Räntenettot stärktes till 584 (544) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 77 (59) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 328 (2 742) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 278 (233) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 566 (578) Mkr.

– Resultatet i Länsförsäkringar AB koncernen stärktes jämfört med föregående år och är i linje med vår målsättning. Samtliga affärer visade en resultatförbättring. Inom fondliv ökade det förvaltade kapitalet med fyra procent och vi passerade 80 miljarder. Inlåningen i banken ökade med 10 procent till 70 miljarder, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela