5 maj sista dag att deklarera – nyheter och tips

Nu är det snart dags för årets deklaration. Den 15 april ska alla ha fått sin deklaration i brevlådan och senast 5 maj ska den vara inlämnad. Länsförsäkringars privatekonom listar de viktigaste nyheterna i årets dekalration och tipsar om saker att tänka på när deklarationen görs i år.

Nyheter i årets deklaration för privatpersoner 

Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad
Du som har hyrt ut din privatbostad – villa, lägenhet eller fritidshus – eller hyresrätt får göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor. Eftersom du dessutom får dra av 20 procent av hyran blir en hyresinkomst upp till 50 000 kronor skattefri. Höjningen gäller även vid försäljning av produkter från den egna bostadsfastigheten, till exempel trädgårdsprodukter och ved.

Rutavdrag för läxhjälp
Läxhjälp till barn i grundskolan och gymnasieskolan, som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, omfattas av skattereduktion för rutarbete.

Befrielse från fastighetsavgift för nybyggda bostäder
Bostäder som är nybyggda 2012 och därefter är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Observera att bostadsfastigheter som befinner sig i minskning av fastighetsavgiften enligt de gamla reglerna (ingen avgift de fem första åren och halv avgift de därpå följande fem åren) berörs inte av de nya reglerna, utan får även fortsättningsvis avgiftsminskning enligt de gamla reglerna.

Investeraravdrag för privatpersoner
Ett nytt så kallat investeraravdrag infördes från och med 1 december 2013. Det tillämpas på investeringar gjorda efter 30 november 2013. Investeraravdraget innebär att privatpersoner som köper andelar i ett företag av mindre storlek, antingen när det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital.

Slipp deklarationsutskick på papper

Anmäl dig till tjänsten ”Mina meddelanden” på Skatteverkets hemsida, så får du en avisering om att det är dags att deklarera via mejl eller sms nästa år.

Saker att tänka på när du deklarerar

Om du sålt en bostad förra året

Har du sålt din bostad förra året ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när betalning sker. På vinsten betalar du 22 procent i skatt.

Har du köpt eller kommer att köpa en bostad har du möjlighet att skjuta upp kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov. För att få uppskov måste bland annat vinsten vara minst 50 000 kronor per person och uppskovet får vara högst 1 450 000 kronor per bostad.

En skatt på cirka 0,5 procent på uppskovsbeloppet ska betalas varje år. Får du en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt. Vissa undantag finns.

Fastighetsavgift

Hel fastighetsavgift är 0,75 procent av taxeringsvärdet maximalt 7 074 kronor.  För småhus med nybyggnadsår 2003-2007 betalas halv fastighetsavgift. Hus med nybyggnadsår 2008 och framåt är helt befriade från fastighetsavgift.

Skattereduktion för husarbeten – RUT- och ROT-avdrag

Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT-avdrag måste båda stå som ägare till bostaden. Tänk på att skattereduktionen för husarbeten dras sist när övriga avdrag som exempelvis räntor är fråndragna. Det är därför viktigt att skatten som du betalar in är minst lika stor som skattereduktionen, för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.

Kan du inte utnyttja hela avdraget kan du överföra onyttjad del till din partner som också måste vara delägare. Beskriv önskad fördelning under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten. Har du ett uppskov av vinst från en tidigare bostad kan du ta fram en del av uppskovet för att få utrymme för hela skattereduktionen för husarbeten.

Pensionssparande

Högsta avdragsgilla inbetalning till pensionssparande är normalt 12 000 kronor. Om pensionsrätt saknas i anställningen kan avdraget vara högre.

Om du arbetat på annan ort

Har du haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du den första månaden göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag. Du kan även göra avdrag för de faktiska boendekostnader du har haft eller med 110 kronor per natt. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Detta avdrag kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.

Har du flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.

Resor till och från arbetet

Kostnader som överstiger 10 000 kronor kan du få avdrag för. För att få avdrag för kollektivtrafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektiv. Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Övriga utgifter

Under vissa förutsättningar kan du exempelvis göra avdrag för skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten. Under förutsättning att de överstiger 5 000 kronor.

Tips när du deklarerar:

  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen.
  • Har båda makarna betalningsansvar för lån går det att fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor, på belopp däröver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
  • Är du osäker om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar.
  • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV332.
  • Har du sålt ett småhus får du hjälp av broschyren SKV379
  • Har du sålt en bostadsrätt kan du läsa broschyren SKV321
  • Deklarationen ska vara inlämnad senast 5 maj. Deklarerar du via telefon, sms eller internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.
  • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.
  • Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du har deklarationsfrågor, de har också extra kvällsöppet under deklarationsperioden.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar, telefon  0739-64 19 69
Presskontakt Länsförsäkringar, telefon 08-588 418 50

Bokmärk och dela