Tre nya fonder skräddarsydda för pensionssparande

Idag lanserar Länsförsäkringar tre nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparare; Länsförsäkringar Bekväm Pension, Enter Pension och Lannebo Pension. 

–Vi vill göra det enklare att vara pensionskund i Länsförsäkringar och därför har vi tagit fram tre nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparare. Pensionen är ju pengar vi ska leva av när vi inte längre jobbar. Därför är det viktigt att man kan känna sig trygg med att pensionssparandet förvaltas med omsorg. I de här fonderna är risknivån begränsad, utan att det ska kosta för mycket i form av utebliven avkastning. Det har också varit viktigt att de som förvaltar fonderna själva ska ha sitt pensionssparande i dem, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Alla tre fonderna kommer att vara tillgängliga både för fritt sparande och inom ramen för ett pensionssparande. Man kan välja en eller flera av fonderna och det  går bra att kombinera dem med andra fonder.

– Vi vet av erfarenhet att de allra flesta vill ägna sig åt annat än att sköta om sitt fondsparande. De är inte särskilt intresserade av att välja fonder till pension, eller att hänga med i vad som händer på finansmarknaderna. De vill ha en enkel och trygg helhetslösning som håller över tid. Alla de tre nya fonderna har en väl uttänkt idé för förvaltning av pensionssparande och förvaltningen är aktiv, säger Mats Wester.

Frågor och svar:

Hur har ni satt samman er fond, Länsförsäkringar Bekväm Pension?

– Vi tror att skickliga aktiva förvaltare har möjlighet att leverera avkastning utöver index och lägger därför mycket arbete på att välja riktigt bra förvaltare till de olika delarna av fonden. Vi satsar på bra riskspridning genom placeringar i många olika slags tillgångar och vi har både svenska och utländska aktier och ränteplaceringar i fonden, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson som är vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Hur resonerade ni när ni skapade er fond, Enter Pension?

– Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Vår fond blandar räntor med svenska och nordiska aktier och anpassar fördelningen löpande efter marknadsläget med hjälp av en egen framtagen modell. Med Enter Pension har vi utformat en pensionsfond som vi själva har saknat inom pensionsmarknaden, säger Henrik Lindquist, vd för Enter Fonder.

Hur har ni designat er fond, Lannebo Pension?

– Vi har ett tydligt fokus på aktier men även en del i räntebärande som ger stabilitet. Det är naturligt för oss att ha en stor del i svenska aktier, men fonden placerar också på utländska aktiemarknader genom ett samarbete med Fidelity och East Capital. Vi på Lannebo står för aktiv förvaltning och aktiviteten återspeglas både i aktievalen och i viktningen mellan olika fonder och marknader. Vi ger inte någon garanti om en viss avkastning, men vi garanterar att pensionspengarna alltid förvaltas på det sätt som vi anser vara det absolut bästa, säger Göran Espelund, vd för Lannebo Fonder.

Läs mer på: här

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum. http://nyhetsrum.lansforsakringar.se

För ytterligare information kontakta:
Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar. Telefon 08-588 41021
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50.

Bokmärk och dela