Tre av tio bolåntagare är missnöjda med hur mycket de sparar

Av svenskar med bolån, saknar 17 procent en sparbuffert medan 43 procent har 50 000 kronor eller mer i sparkapital. Månadssparandet bland bolåntagare är 2 000 kronor i medianvärde och tre av tio uppger att de inte är nöjda med sitt genomsnittliga månadssparande. Det visar en sparundersökning bland bolåntagare från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars sparundersökning visar att 51 procent av befolkningen har bolån. Och av de som har bolån så bor de allra flesta, 7 av 10, i villa och radhus medan 2 av 10 bor i bostadsrätt. Det finns fler flitiga sparare bland de hushåll som har bolån än generellt bland alla svenska hushåll. Bland dem med bolån är det 17 procent som saknar sparkapital jämfört med 23 procent bland hela befolkningen. Det är också fler bolåntagare som har 50 000 kr eller mer i sparkapital, 43 procent jämfört med 37 procent.

Sparkapital Källa: Länsförsäkringars sparundersökning
Bolåntagare Alla – även de utan bolån
0 kr 17 procent 0 kr 23 procent
1-5 000 kr 4 procent 1-5 000 kr 5 procent
5 001-10 000 kr 3 procent 5 001-10 000 kr 4 procent
10 001-20 000 kr 4 procent 10 001-20 000 kr 4 procent
20 001-50 000 kr 13 procent 20 001-50 000 kr 11 procent
50 001 kr-100 000 kr 13 procent 50 001 kr-100 000 kr 10 procent
100 001-150 000 kr 6 procent 100 001-150 000 kr 5 procent
150 001-200 000 kr 6 procent 150 001-200 000 kr 5 procent
200 001 kr eller mer 18 procent 200 001 kr eller mer 17 procent
Vet ej 18 procent Vet ej 17 procent

– De flesta bolåntagare inser behovet av en extra ekonomisk buffert och har ett bra sparande. Dels för kommande renoveringar och underhåll av bostaden och dels som stötdämpare för kommande höjda räntekostnader, även om det dröjer ytterligare innan höjningarna kommer. Men av de 17 procent som helt saknar sparkapital kan det finnas några som får det tufft ekonomiskt om något utöver det normala inträffar, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

42 procent av bolånetagarna tror att bolåneräntan kommer att öka under 2014 och av dessa är 20 procent oroliga för sin ekonomi om räntan stiger. Men en majoritet av dem som tror att räntan kommer att stiga har inte gjort något speciellt, som att amortera mer eller spara extra. Bara 6 procent sparar mer än tidigare, 9 procent har bundit räntan på hela bolånet och 12 procent har bundit på en del av bolånet. 30 procent av alla bolåntagare uppger även att de inte är nöjda med sitt månadssparande.

– Nu när räntorna fortfarande är låga finns större förutsättningar för att spara mer och samtidigt passa på att amortera på lånet för att minska sin ekonomiska sårbarhet. Att så pass många som 30 procent inte är nöjda med sitt sparande kan även ha att göra med att de inte vet eller känner sig bekväma med vilken sparform som passar bäst, fortsätter Elisabeth Hedmark.

Läs mer i bifogad rapport.

Har man rörliga bolån är det bra att spara mellanskillnaden mellan dagens räntenivå och en ränta på 6 procent.  
Den som har bolån på 1,5 miljon kronor: Bör spara 2 800 kr/mån
Den som har bolån på 3 miljoner kronor: Bör spara 5 600 kr/mån

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, telefon 073-964 19 69
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela