Inflationsbeskedet förväntas påverka räntan

Den svenska inflationen överraskade i januari återigen på nedsidan. Förväntningar om hur Riksbanken kommer att agera vid sitt nästa möte i april hänger nu mycket på hur utfallet av inflationen blir för februari månad. 

Vid senaste utfallet uppvisade KPI en årstakt på -0,2 när Riksbanken förväntat sig en utveckling på + 0,1. En skillnad på 3 tiondelar kan tyckas liten men den är dock tillräckligt stor för att Riksbanken ska behöva revidera sin inflationsprognos om skillnaden består, vilket öppnar upp för behovet av ytterligare sänkt ränta. Dessutom visade det senaste Riksbanksprotokollet att flera direktionsmedlemmar var öppna för ytterligare sänkningar om inflationen visar att ett sådant behov finns, säger Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar.

– Om nästa inflationssiffra, som publiceras den 11 mars inte gör att inflationen närmar sig Riksbankens prognos för inflationen, då ligger en sänkning av reporäntan till 0,5 procent i våra ögon nära till hands.

Länsförsäkringars chefekonom Anna Öster kommer att finnas tillgänglig att svara på frågor från media i samband med att inflationsstatistiken från SCB publiceras den 11 mars klockan 9.30.

För ytterligare information kontakta:
Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar. Tel. 08-588 415 64
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Bokmärk och dela