Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2013 finns tillgänglig på hemsidan

Dokument

wkr0006.pdf

Från och med idag, fredagen den 21 februari 2014, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2013 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser.

Denna information ska Länsförsäkringar Bank AB (publ) offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2014 klockan 14.00 svensk tid.

För ytterligare information kontakta:

Anna-Lena Löfvenberg, Investor Relations Manager, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 415 16, anna-lena.lofvenberg@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela