Viltet orsakar skador för miljarder i Sverige

Kostnaden för viltolyckorna i trafiken slutade på 1 miljard 2013. Antalet viltolyckor i Sverige har dock minskat med drygt 7 procent det senaste året och det är vildsvinsolyckorna som minskar mest. Det visar en beräkning som Länsförsäkringar gjort. 

Under 2013 inträffade totalt 41 626 viltolyckor i Sverige, vilket är en minskning med drygt 7 procent jämfört med 2012. Reparationer av inblandade bilar kostade över 1 miljard förra året, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med året innan. I genomsnitt kostar det 23 000 kronor att reparera en bil som varit inblandad i en viltolycka*.  Även om kollision med rådjur är vanligast, så ger en kollision med älg högst medelskadekostnad.

Antal viltolyckor på riket, uppdelat på år
Riket      Källa: Nationella Viltolycksrådet
2011 antal 2012 antal 2013 antal
Älg 5 994 5 963 5 284
Rådjur 30 654 34 866 33 070
Vildsvin 2 647 4 198 3 272
Total 39 295 45 027 41 626

Antalet olyckor med vildsvin har minskat med 22 procent jämfört med 2012, medan älgolyckorna minskat marginellt. Den kraftiga minskningen av vildsvinskador det senaste året kan se väldigt positiv ut, men det är fortfarande en ökning med 23 procent jämfört med 2011.

– Anledningen till att antalet viltolyckor har minskat kan ha många orsaker. En av dessa kan vara de nya älgskötselområdena som inrättats på många platser i Sverige. Ett större område ger en bättre överblick över beståndet och jakten har fokuserats på unga djur.  Även en kraftig avskjutning av vildsvin och en bättre kunskap om vildsvinsjakt är en trolig orsak. Det bör också sägas att vi hade ett par hårda och långa vintrar även i södra Sverige under åren 2012 och 2013, vilket också kan vara en bidragande orsak till minskningen, tillägger Fredrik.

Även om antalet viltolyckor minskade för 2013 är det mycket angeläget att fortsätta jobba för att minska antalet viltolyckor på vägarna eftersom det orsakar mycket lidande och är kostsamt.

 – Det värsta som kan hända är inte att bilen blir skadad, utan att de som färdas i bilen kan råka ut för allvarliga skador. Den vanligaste tiden på dygnet för viltolyckor är vid skymning och gryning, men också tiden däremellan. Som bilförare bör du tänka på att sänka hastigheten och vara uppmärksam även på terrängen runt omkring vägen när du kör, säger Fredrik.

Alla som kör på ett större djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte anmäla en viltolycka är straffbelagt med böter. Vissa vägsträckor är farligare än andra. Se var de farligaste vägsträckorna finns i Kronobergs län: www.viltolycka.se

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:

 • Anpassa farten efter väglag och sikt
 • Glöm inte bilbältet
 • Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
 • Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 • Tänk på många djur är flockdjur – finns det en kan det finnas fler
 • Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 • Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
 • Ta hand om skadade personer
 • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
 • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS
 • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt

Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. För ytterligare information om kampanjen och samarbetet gå in på www.viltolycka.se.

*Beräknat som ett genomsnitt baserat på reparationskostnaderna de senaste fyra åren. Uppgifterna i detta pressmeddelande bygger på ett fiktivt räkneexempel, beräknat utifrån verkliga kostnader hos Länsförsäkring Kronoberg och Länsförsäkringar Kalmar för att reparera en bil efter en viltolycka. Siffrorna är sedan bearbetade med hjälp av uppgifter från Nationella Viltolycksrådet och uträkningen visar på kostnaden för samtliga viltolyckor i Sverige. Självriskkostnader är inkluderade. Källa, statistiska uppgifter: Nationella Viltolycksrådet och Länsförsäkringar.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Fredrik Valgren, skadespecialist Länsförsäkringar: 0470-72 00 05 eller 070-229 20 05

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela