Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2013

Årsöversikt 2013 i sammandrag:

2012 inom parantes.

  • Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 940 (3 013) Mkr.
  • Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 285 (1 439) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 98 (97).
  • Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till 4 407 (3 282) Mkr. Konsolideringskapitalet stärktes med 3 781 Mkr till 40 469 Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 647 (555) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 230 (2 071) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 246 (128) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 473 (8 713) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 994 (955) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 5,1 (4,8) mdr. Solvensgraden uppgick till 118 (113) procent och totalavkastningen uppgick till -3,0 (6,0) procent.

– 2013 blev ett framgångsikt år för länsförsäkringsgruppen. Gruppen redovisar ett stabilt försäkringstekniskt resultat trots att ett antal stora stormskador i slutet av året. Premievolymerna inom sakförsäkring ökade med nästan 4 procent och vi passerade 20 miljarder i premieintäkter. Rörelseresultatet uppgick till närmare 4 miljarder tack vare en stark kapitalavkastning. Baserat på årets resultat betalar länsförsäkringsbolagen sammanlagt ut över 400 miljoner kronor i återbäring och rabatter till sina kunder.

Länsförsäkringsgruppen har tillsammans drivit ett antal framgångsrika utvecklingsprojekt för att skapa ett ännu bättre verktyg för våra kundmöten. Ett exempel är vår fortsatta utveckling av mobila tjänster. Kundernas efterfrågan på vassa mobila tjänster ökar i snabb takt och vi ligger här i den absoluta framkanten – det har vi också fått flera utmärkelser för, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela