Länsförsäkringar AB: Bokslutskommuniké 2013

Året i helhet

Helår 2013 jämfört med helår 2012

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 923 (819) Mkr och eget kapital ökade med 1 268 Mkr under perioden. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5 (5) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 427 (486) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 4 121 (4 022) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 647 (555) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 230 (2 071) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 246 (128) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 473 (8 713) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 994 (955) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2 503 (2 462) Mkr.

– Länsförsäkringar AB-koncernen hade ett starkt år även 2013. Vi ser resultatförbättringar inom alla verksamhetsgrenar. Inom sakförsäkringsaffären förbättrades det tekniska resultatet med över 40 procent och totalkostnadsprocenten sjönk till 93 procent. Affärsvolymerna inom vår bankverksamhet ökade med 31 miljarder och resultatet ökade med 16 procent. Inom Länsförsäkringar Fondliv ökade det förvaltade kapitalet med 15 miljarder och i takt med att volymerna blir större får vi en bättre lönsamhet.

Vi har under året fortsatt att driva ett antal framgångsrika utvecklingsprojekt för att skapa ett ännu bättre verktyg för våra kundmöten. Ett exempel är vår fortsatta utveckling av mobila tjänster. Kundernas efterfrågan på vassa mobila tjänster ökar i snabb takt och vi ligger här i den absoluta framkanten – det har vi också fått flera utmärkelser för, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Läs hela rapporten:
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela