Arbetsgivare ser inte stressen på jobbet som ett problem

Bilder

Tabell1Tabell2

Dokument

Stress på jobbet

Anställda anser att det är stressen på grund av hög arbetsbelastning som bidrar till att de presterar sämre på jobbet. Men arbetsgivarna håller inte med. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

Undersökningen visar att arbetsgivares och anställdas åsikter går rejält isär om vad det är som orsakar sämre prestation på jobbet. Medan över hälften av arbetstagarna i Sverige, eller 54 procent, anser att det finns ett samband mellan stress på jobbet och sämre prestation på jobbet så anser endast var sjätte arbetsgivare att det finns det. De anser istället att det är den anställdes privata problem såsom skilsmässor och sjukdom som är den främsta orsaken till att de anställda presterar dåligt på jobbet.

Vi frågade arbetsgivare i 23 län vad de ansåg är den främsta anledningen till att en anställd presterar sämre på jobbet? Så här svarar de;

I Kronobergs och Värmlands län anser ingen av de tillfrågade arbetsgivarna att de tror att det är stressen som bidrar till sämre prestation. På Gotland tror däremot drygt 40 procent av arbetsgivarna att det finns ett samband mellan stress och sämre prestation på jobbet.

Anledningen till att det skiljer sig åt mellan hur anställda och arbetsgivare ser på vad det är som orsakar sämre prestation kan bero på att man har olika perspektiv. Men oftast är det den sammanlagda stressen, när det blir för mycket både på jobbet och privat, som påverkar prestationen negativt, säger Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar;

– Det är därför viktigt för arbetsgivaren att arbeta förebyggande och då med ett helhetsperspektiv, så att medarbetarna får bättre förutsättningar till att göra ett bättre jobb.

Vi frågade anställda i Sverige vad de ansåg är den främsta anledningen till att de presterar sämre på jobbet? Så här svarar de;

De anställda anser inte att det är de egna problemen hemma som orsakar sämre prestation. Om man exempelvis bor i Mellersta Norrland så anser sju av tio anställda att stressen på jobbet är den absolut största anledningen till prestatinsförsämring.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i november 2013 med hjälp av telefonintervjuer bland ett slumpmässigt urval mot svenska allmänheten i åldern 20 – 65 år samt med företag 1-10 anställda.

1000 telefonintervjuer har genomförts mot respektive målgrupp, totalt 2 000 intervjuer.

För ytterligare information kontakta:
Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar. Tel. 073 96 414 72
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela