Konjunktur – december 2013

Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med 0,25 procentenheter till 0,75 procent vid sitt möte i december. Beslutet fattades främst mot bakgrund av den senaste tidens oväntat låga inflation och att inflationstrycket även bedömdes förbli lågt framöver. Det var inte bara Riksbanken som överraskades utan flera bedömare hade väntat sig ett betydligt högre inflationstryck.

Läs mer här.

Bokmärk och dela