Låg inflation får Riksbanken att sänka räntan

Riksbanken sänkte idag reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Vår chefekonom Anna Öster kommenterar beskedet och utsikterna framöver.

– Vår bedömning var att Riksbanken skulle sänka räntan till 0,75 procent. Det främsta skälet till det var den låga inflationen vilket också var det Riksbanken tog fasta på. Inflationen avviker helt enkelt så mycket från vad Riksbanken senast räknade med och det blev därmed svårt att nå inflationsmålet på 2 procent inom en acceptabel tidsram utan att sänka räntan. Riksbanken är fortsatt oroliga för utvecklingen av hushållens skulder men i dagsläget väger argumenten för kortsiktig stimulans av ekonomin tyngre. Förutom att sänka räntan indikerar Riksbanken med sin reporäntebana att de ser det som att det finns en viss sannolikhet att de behöver sänka räntan ytterligare under nästa år, de skjuter dessutom fram sin första höjning till 2015. Vi tror att den konjunkturella återhämtningen i vår omvärld liksom i Sverige tar lite mer fart nästa år. Detta bör föranleda att Riksbanken kan höja räntan till 1,0 procent i början av 2015, säger Anna Öster, vår chefekonom.  

Anna Öster, chefekonom och Philip Wendt, aktiestrateg kommenterar beslutet och ger en bild av marknadsläget. Se film nedan.

http://youtu.be/uTQwA2Dd8sM

Bokmärk och dela