7 av 10 med bolån tycker alla ska amortera

Drygt 7 av 10 svenskar som har bolån tycker att bolånetagare ska amortera. Men åsikterna går isär beroende på var i landet man bor. De som bor i områden med höga bostadspriser vill inte amortera i lika stor utsträckning som de som bor där bostadspriserna är lägre. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Amortering är en viktig del i det totala sparandet, menar Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark. 

Länsförsäkringar har frågat bolånetagare om hur de ser på amortering. Drygt 7 av 10 svenskar med bolån tycker att bolånetagare ska amortera. Varannan bolånetagare tycker att alla ska amortera oavsett hur stort bolån man har medan 2 av 10 tycker att amortering ska krävas beroende på hur stor del av marknadspriset man har belånat.  Knappt 2 av tio av de som har bolån i Sverige tycker att amortering ska vara helt frivilligt.

– Inflationen ligger på en låg nivå och kommer inte att komma upp på de nivåer som vi hade på 70- och 80-talet. Bostadsägare kan därför inte räkna med att få hjälp med att skulderna minskar i takt med inflationen på samma sätt som tidigare. Att betala av lånet så mycket att man kan hantera det som finns kvar även efter pensioneringen är viktigt. Man får se det som en del i det totala sparandet, säger Elisabeth Hedmark.

På de platser i Sverige där försäljningsstatistiken visar på de högsta bostadspriserna är det en mindre andel än snittet som tycker att amortering är självklart. I Stockholm, Halland, Göteborg och Skåne är det färre än snittet som tycker amortering är självklart.

– De som har höga lån i förhållande till inkomsten och dessutom har en stor andel rörlig ränta, är mycket sårbara när räntorna så småningom stiger. Det är lätt att glömma att dagens låga räntenivå inte kommer att bestå. Väljer man tremånaders bindningstid måste man ta höjd för en högre nivå på räntan och se till att amortera på lånet och spara för tider med högre ränta, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar.
Räkneexempel

Så förändras räntan: Exempel på hur mycket räntekostnaderna ökar per månad för bolån efter skatteavdrag, vid olika ökningar av räntan. Rekommenderat sparande:Har man 100 % rörliga bolån är det bra att spara mellanskillnaden mellan dagens ränta och minst en ränta på 6 %.
Ränteökning i %  0,25 0,5 1,0 2,0  3,0
Bolån 1,5 miljon 219 438 875 1 750 2 600 Bör spara 2 800 kr/mån
Bolån 3 miljoner 438 875 1 750 3 500    5 200 Bör spara 5 600 kr/mån

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes med hjälp av webbintervjuer bland drygt 7 000 personer varav 1 527 personer som har bolån, i åldrarna 20-69 år. Undersökningen genomfördes mellan den 1 oktober till och med den 24 oktober av PFM Research i Sverige AB.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar, 073-964 19 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela