Planera privatekonomin inför årsskiftet

De flesta hushåll har fått bättre ekonomi efter de senaste årens skattesänkningar och låga boräntekostnader. Hushållen är också mer positiva om sin egen ekonomi, enligt konjunkturbarometern som kom i november. Regeringens ekonomiska satsningar till hushållen och relativt låga boräntor under nästa år kommer att gynna de flesta hushåll. 

– Hushåll med bolån gör rätt i att förbereda sig för högre räntor, även om det dröjer innan höjningarna kommer. Inför årsskiftet är det alltid bra att se över hela sin privatekonomi och eventuellt justera försäkringar, lån och sparande. Om du behöver hjälp kan du kontakta en rådgivare, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar. Hon fortsätter att ge följande tips:  

  • Försäljning av aktier eller fonder

Om du har sålt aktier eller fonder under året är det bra att du ser över dina affärer. Har du fått vinst på tidigare affär kan du eventuellt sälja något med förlust för att kunna kvitta vinst mot förlust. En förutsättning för kvittning är att affärerna görs under samma år.

  • Utnyttja avdragsrätten för pensionssparande

Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Det högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är normalt 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.

  • Se över ditt totala sparande

Se över ditt sparande inför det nya året. Det är viktigt att sprida kapitalet beroende på hur länge du tänker spara och vilken risk du känner dig bekväm med.

  • Kontrollera ditt försäkringsskydd

Försäkringsskyddet för familjen är ofta bortglömt. Kontrollera att hela familjen har uppdaterade försäkringar ifall något oförutsett inträffar som arbetslöshet, olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

  • Planera för kommande räntehöjningar

Det är bra tillfälle för bolåntagare att räkna på hur räntekostnaden förändras vid räntehöjning, även om den kortaste bolåneräntan ligger lågt idag och möjligen kan sänkas ytterligare. Bolåneräntorna kommer stegvis att höjas så småningom. Ett bolån på 1 miljon blir till exempel, 600 kronor dyrare per månad efter skatteavdrag, när räntan höjs med 1 procent. För att vänja hushållsekonomin och samtidigt bygga upp en sparbuffert kan man spara mellanskillnaden mellan dagens ränta och exempelvis 6 procent.

Se också Länsförsäkringars övriga nyheter kring vad som händer på finansmarknaderna och våra prognoser och annat berör hushållets ekonomi.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar, Telefon 073-96 41969
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela