Arbetsglädjen har minskat i hela landet

Det svarar 40 procent av de anställda i en undersökning som Länsförsäkringar genomfört hos mindre företag i Sverige. Och det är hos dem mellan 55 och 65 år som arbetsglädjen minskat mest. Nästan varannan i den åldersgruppen svarar att arbetsglädjen minskat.  

Undersökningen visar också att arbetsgivare och anställda har olika syn på hur det står till med arbetsglädjen på jobbet. Medan drygt 40 procent av anställda svarar att arbetsglädjen minskat, svarar endast 5 procent av arbetsgivarna att de anser det.

Arbetsgivarna tror i stor utsträckning att arbetsglädjen ökat men det skiljer sig åt i landet.

  1. På frågan ”Hur har arbetsglädjen på ditt företag förändrats de senaste åren?” svarar många arbetsgivare att den har ökat. Men få arbetsgivare anser att arbetsglädjen minskat.


De anställda anser i motsvarande grad att arbetsglädjen minskat.

  1. På frågan ”Hur har arbetsglädjen på ditt företag förändrats de senaste åren?” visar resultatet i undersökningen att anställda i större utsträckning svarat att den minskat än att arbetsglädjen ökat.

Synen på arbetsglädjen skiljer sig ganska mycket åt mellan arbetsgivare och anställda och i vissa delar av landet. Vad det beror på vet vi idag inte. Men vi vet att arbetsglädje är en fråga om livskvalitet och att vi tillbringar en tredjedel av vårt vakna vuxna liv på arbetet. Det gör den till en viktig fråga för arbetsgivarna och till en fråga de borde ta tag i säger Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar;

– Det kan handla om att skapa långsiktigt hållbara och uthärdliga arbetsförutsättningar som inte gör människor sjuka men lika mycket om strukturer och processer som har att göra med hur man organiserar och leder arbetet och hur man samverkar och skapar delaktighet.

Men ibland behöver det inte vara så komplicerat;

– Det kan också vara så enkelt som att chefer och medarbetare pratar med varandra för att fånga upp hur allt tuffare prestationskrav både på arbetet och privat påverkar prestationen. Ett bra samtal ger dessutom chefen en möjlighet att fånga upp de som inte mår bra i god tid, och då har man en mycket större möjlighet att ta tag i problemen innan någon blir sjukskriven, säger Leli.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i november 2013 med hjälp av telefonintervjuer bland ett slumpmässigt urval mot svenska allmänheten i åldern 20 – 65 år samt med företag 1-10 anställda.
1000 telefonintervjuer har genomförts mot respektive målgrupp, totalt 2 000 intervjuer.

För ytterligare information kontakta:
Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar, Tel. 073 96 414 72
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela