Konjunkturkrönika december 2013

Varje månad ger våra ekonomer dig sin marknadsbedömning för konjunktur, aktier, räntor, valuta, bolån och bostadsmarknad. Här får du hjälp att förstå läget på finansmarknaderna samtidigt som du kan ta del våra prognoser och syn på utvecklingen framöver. Allt för att du ska få bästa möjliga marknadsinformation att basera dina beslut på när det gäller ditt sparande.

Marknadsbedömningarna uppdateras den 1:e varje månad. Klicka på länkarna för att komma direkt till sidorna:

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/aktuellt/marknadsbedomning/Sidor/default.aspx

Bokmärk och dela