Återbäringsräntan i Gamla Trad höjs

Återbäringsräntan i Gamla Trad höjs från och med fredag 1 november till 1 procent före skatt och avgifter från tidigare 0 procent. Höjningen beror på att Länsförsäkringar Livs nyckeltal stärkts, och att utsikterna för den förväntade avkastningen förbättrats.

– Höjningen är ett tydligt tecken på att åtgärderna med att stärka solvensen givit resultat. Min bedömning är att vi sakta men säkert, steg för steg vänt utvecklingen. Sedan hösten 2011 har vi med vår åtgärdsplan kunnat höja solvensen från 106 till 118 procent idag och även konsolideringen tål denna lilla höjning, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv.

–  Drygt 90 procent av tillgångarna i Gamla Trad ligger i olika former av räntebärande placeringar vilket innebär att avkastningen av naturliga skäl kommer att vara låg framöver. Avkastningen per sista september uppgick till minus 3,9 procent vilket uteslutande beror på uppgången av de långa räntorna. Men ränteuppgången av långa räntor är inte negativ för kunderna. Dels blir den förväntade framtida avkastningen nu högre när ränteplaceringarna ger högre ränta, dels har bolagets nyckeltal stärkts av ränteuppgång genom att skulderna värderas lägre, vilket i sin tur skapat högre riskutrymme och bättre möjligheter i placeringarna, fortsätter Jörgen Svensson.

Efter höjningen i Gamla Trad kommer återbäringsräntan att vara 1 procent, vilket är betydligt lägre än räntan i Nya Trad som är 5 procent. Att nivån i Nya Trad är högre beror på att riskutrymmet är väsentligt bättre i Nya Trad jämfört med Gamla Trad.

Bokmärk och dela