Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2013

– Länsförsäkringar fortsätter växa på bolånemarknaden och i enlighet med vår plan. Kreditkvaliteten är fortsatt mycket hög i låneportföljen och flera framgångsrika emissioner av säkerställda obligationer på längre löptider genomfördes under kvartalet, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Räntenettot ökade 11 procent till 636 (574) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till 3,7 (-0,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på oförändrat 0,00 procent.
  • Rörelseresultatet minskade 2 procent till 248 (254) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,3 (5,7) procent.
  • Utlåningen ökade 12 procent till 110 (98) mdr.
  • Kärnprimärkapital- och primärkapitalrelationen uppgick till 22,9 (20,9) procent och kapitaltäckningsgraden uppgick till 24,9 (22,9) procent.
  • Antalet kunder ökade 8 procent till 186 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2012.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/hypotek/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela