Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2013

– Länsförsäkringar har en god tillväxt i hela bankaffären och vi ska fortsätta att göra vårt yttersta för att nå upp till våra kunders högt ställda krav och förväntningar.

Glädjande att notera är att vår prisbelönta mobilapp används mycket av kunderna inte minst för att utföra affärer. Bankens position på in- och utlåningsmarknaden stärks och utlåningsportföljen har en fortsatt hög kreditkvalitet. Resultatutvecklingen är dessutom mycket positiv, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Räntenettot ökade 8 procent till 1 652 (1 527) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 95 (64) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,08 (0,06) procent.
  • Rörelseresultatet ökade 10 procent till 472 (428) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,6 (6,5) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 11 procent till 305 (274) mdr.
  • Inlåningen ökade 12 procent till 67 (60) mdr.
  • Utlåningen ökade 10 procent till 160 (146) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 13,7 (12,0) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 14,3 (12,6) procent och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 18,2 (14,4) procent.
  • Antalet kunder ökade med 4 procent till 872 000, antalet bankkort ökade 13 procent till 379 000 och antalet inlåningskonton ökade 12 procent till 1 299 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2012.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/bank/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela