Riksbanken rör inte räntan i veckan

Hushållen kan räkna med låga boräntor ett tag till. Vår chefekonom Anna Öster och privatekonom Elisabeth Hedmark kommenterar inför beskedet.

– Svensk tillväxt har varit mycket svag hittills i år och även om sysselsättningen utvecklats starkare än väntat så är arbetslösheten hög och inflationstrycket lågt. Det finns därmed ingen anledning för Riksbanken att i dagsläget vilja höja reporäntan från dagens 1,0 procent. Det finns dock inte heller anledning att tro att de i dagsläget skulle vilja sänka räntan, den svenska ekonomin har utvecklats i ungefär den takt som Riksbanken förutspådde i sin senaste prognos från september då de också angav att reporäntan skulle hållas kvar på 1,0 procent fram till slutet av 2014. Med tanke på att ekonomin är svag skulle en lägre reporänta i sig inte vara konstigt men den oro Riksbanken uttryckt för hushållens skuldsättning gör att vi ändå inte tror att en sänkning är aktuell. Det är är därmed sannolikt att Riksbanken kommer att lämna reporäntan oförändrad på torsdag, säger vår chefekonom Anna Öster.

-Hushållen kan räkna med fortsatt låga räntor ett tag till. Riksbankens troliga besked med oförändrad reporänta innebär fortsatt låg kort bolåneränta för hushållen. I år har den kortaste bolåneräntan legat runt tre procent och där kommer den sannolikt att ligga ett bra tag till. Hushåll som har bolån på två miljoner till tremånaders ränta har en räntekostnad på cirka 3 500 kronor per månad vilket är lågt och kommer att stiga på sikt. Skillnaden mellan den kortaste bolåneräntan och de längre bindningstiderna har blivit större efter att de långa bolåneräntorna började stiga i somras. Den ekonomiska vinningen att binda på längre tid har därför minskat men samtidigt är ränteläget fortfarande lågt och den som vill få trygghet kan få det till bra pris, säger vår privatekonom Elisabeth Hedmark.

Skifte i hur reporäntan följer arbetslösheten?

Historiskt har reporäntan i stor utsträckning följt utvecklingen av arbetslösheten, det vill säga när arbetslösheten ökat har reporäntan sänkts och vice versa. På senare tid har dock arbetskraften utvecklats betydligt starkare än normalt givet konjunkturläget. Detta har inneburit att vi fått en högre arbetslöshet allt annat lika. För ett givet antal sysselsatta ökar arbetslösheten om arbetskraften ökar. Detta är dock inte negativt för samhällsekonomin då personer som befinner sig i arbetskraften kan antas stå närmare ett jobb än de som befinner sig utanför, det vill säga detta visar på en högre potential hos den svenska arbetsmarknaden. Det kan därmed finnas möjlighet att nå en högre sysselsättning och en lägre arbetslöshet än tidigare utan att inflationen tar fart.

-Med tanke på detta borde vi vänta oss att reporäntan kanske inte fortsätter att följa arbetslösheten på samma sätt som tidigare då vi förmodligen har haft ett strukturellt skifte på arbetsmarknaden, avslutar Anna Öster

Bokmärk och dela