Inte jämställt hemma ökar psykisk ohälsa hos kvinnor

Statistik från bland annat OECD visar att kvinnors sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat de senaste åren. Den främsta anledningen anser kvinnorna själva är att de har ett större ansvar hemma. Det svarar sex av tio kvinnor i en undersökning som Länsförsäkringar nyligen genomfört. Männen anser snarare att det är ojämlikheten på jobbet som ligger bakom ohälsan hos kvinnor.

Anna-Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar menar att kvinnors och mäns psykiska besvär kan komma till uttryck på olika sätt och att det kan vara en av anledningen till hur de svarat;

– Kvinnor är generellt bättre på att prata om en tuff arbetssituation medan män oftare biter ihop och har svårare för att erkänna att de inte orkar med det arbetet kräver. Men vi vet också att kvinnors anspänning och stressnivå ökar när arbetsdagen är slut för då tar ”plikterna” i hemmet vid, för många kvinnor.

På frågan ”vem som bär ansvaret för att förbättra den psykiska ohälsan hos kvinnor” svarar de tillfrågade att de anser att det är samhället som bär ansvaret. Men oavsett vem som bär ansvaret för en bättre hälsa anser Anna-Karin att det är viktigt att arbetsgivaren för en aktiv dialog med sina medarbetare;

– Oavsett av vilken orsak en medarbetare blir sjukskriven så innebär det kostnader och produktionsbortfall för arbetsgivaren. I små företag finns sällan den kunskap och de resurser som krävs för att förebygga och ta hand om psykisk ohälsa och då behöver arbetsgivaren ha ett kompetensnätverk som kan erbjuda stöd i såväl förebyggande som rehabiliterande insatser, säger Anna-Karin.

Personer med hög utbildning och lön i anser i större utsträckning att det är ojämlikheten i hemmet som orsakar ohälsa hos kvinnor än vad personer med lägre utbildning och inkomst tycker.

Männen i undersökningen anser att de är mindre känsliga för stress än vad kvinnor är och att det är mer acceptabelt att en kvinna är sjukskriven för psykisk ohälsa än vad det är för dem att vara det.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar bland 1000 personer i åldern 16-69 år. Intervjuerna genomfördes i juni 2013.

Frågorna som ställdes

Vilken orsak anser du vara den största anledningen till att kvinnor sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa? Totalt(%) Man(%) Kvinna(%)
Ojämlikt på jobbet 45 45 52
Ojämlikt hemma 51 42 60
Kvinnor är generellt sätt känsligare för stress än män 23 26 19
Det är mer okej för en kvinna att vara sjukskriven för psykisk ohälsa 33 37 29
Vet ej 16 18 15
Ange tre alternativ du tror kan orsaka att kvinnor i allt större grad sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa
Kvinnor svarar i större utsträckning för familjens sociala liv 13 15 11
Kvinnor ansvarar i större utsträckning för barnen i hem och skola 39 37 41
Kvinnor tar i större utsträckning hand om barnens fritidsaktiviteter 16 16 15
Kvinnor har svårare att säga nej och sätta gränser 33 28 39
Kvinnor har större ansvar för att handla, städa och laga mat 52 46 58
Kvinnor tar större ansvar för vad familjen gör på fritiden 9 9 9
Kvinnor tar större ansvar för familjens släktingar 20 20 20
Kvinnor har andra typer av jobb som bidrar till att de i mindre utsträckning kan styra sin jobbsituation 29 31 26
Kvinnor har idag ett större krav på sig att göra karriär 31 35 28
Kraven och arbetstempot i typiska kvinnliga yrken har ökat 42 41 44
Annan orsak 16 23 9
Vem anser du bär ansvaret för att minska den psykiska ohälsan hos kvinnor?
Arbetsgivare 18 17 19
Samhället/staten 42 40 45
Kvinnorna 29 29 29
Männen 11 15 8

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar, Tel. 070-663 10 80
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela