De flesta vill äga bostad men vissa kostnader oroar

Åtta av tio vill äga sin bostad och att det är rätt tillfälle att köpa bostad idag tycker tre av tio. Men det är framförallt kostnader för renovering och underhåll av bostaden som bekymrar svenskarna. Även tanken på att räntekostnader kan stiga oroar hälften av svenskarna. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. Men vad som oroar mest beror på var i landet vi bor.

Medan det är kostnader för uppvärmning och renovering som oroar flest i Norrland är det räntekostnader och renovering som fler oroar sig för längre söder ut i Sverige. Sju av tio i Stockholm uppger att just räntekostnaderna är mest oroande, vilket är högst i landet.

– Storleken på bolånen skiljer betydligt beroende på var i landet du bor och har betydelse för hur bostadsägare påverkas av höjd ränta. I exempelvis Skellefteå ligger medelpriset för en villa på drygt en miljon enligt SCB:s senaste småhusbarometer. Medan medelpriset i Stockholm ligger på knappt 4,7 miljoner. Stiger räntan med en procent och lånet är på 85 procent av medelpriset höjs räntekostnaden med 500 kronor per månad efter skatteavdrag i Skellefteå medan det stiger
med 2 330 kronor i Stockholm, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Synen på vilka kostnader som oroar skiljer sig också åt beroende på om man idag äger sin bostad eller inte. Bland de som inte äger sin bostad är det framförallt fler som tycker att uppvärmning och räntekostnader är oroande, än bland de som är bostadsägare idag. Men just renoveringskostnader och underhåll är det flest som uppger både av de som äger och inte äger idag, säger Elisabeth.

– Vissa renoveringskostnader kan komma både som en stor och oplanerad utgift. Det är därför viktigt att bostadsägare ser till att spara ihop ett kapital för att slippa hamna i en ekonomisk knipa och behöva låna även till mindre belopp. Bor man i ett äldre hus med behov av renovering är behovet större av ett sparkapital än om bostaden är ny. Men finns ett par månadslöner som lätt kan plockas ut är det en trygghet.

Frågan som ställdes;
Vilka kostnader skulle oroa dig mest som ägare av en bostad?

Kostnad(%) Övre
Norrland
Mellersta
Norrland
Norra
Mellansverige
Stockholms län Östra
Mellansverige
Småland
Öarna
Västsverige Södra
Sverige
El 38 33 41 21 32 33 31 35
Uppvärmning 56 46 37 33 37 39 36 36
Räntan 38 28 28 68 55 55 49 52
Renovering 53 69 58 47 54 68 59 49
Driftkostnad 11 38 15 16 13 113 16 13
Försäkring 5 4 16 12 3 11 12 11
Annat 2 3 2 10 4 3 4 5

Regioner

1= Övre Norrland (Västerbotten, Norrbottens län)
2= Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtlands län)
3= Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborgs län)
4= Stockholm (Stockholms län)
5= Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland län)
6= Småland med öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotlands län)
7= Västsverige (Hallands län, Västra Götaland)
8=Södra Sverige (Blekinge, Skåne län)

Om undersökningen
Undersökningen utfördes av PFM Research under juni 2013. 1000 personer intervjuades i åldern 16-69 år. Frågan som ställdes var, vilka kostnader skulle oroa dig mest som ägare av en bostad.

Frågorna som ställdes
I vilken typ av bostad vill du bo?
Tycker du generellt att det är rätt läge att köpa en bostad idag?
Vilka kostnader skulle oroa dig mest som ägare av en bostad

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, Tel. 073-964 19 69
Presskontakt Länsförsäkringar, Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela