En viltolycka var femtonde minut

Bilder

Susanne Fagerberg

I genomsnitt sker en viltolycka var femtonde minut någonstans i Sverige, året runt. Och viltolyckorna ökade första halvan av 2013. Erfarenhet visar att enskilda trafikanter bara genom att sänka farten kan bidra till att antalet kollisioner med vilda djur minskar. 

–Vilda djur är som mest aktiva i gryning och skymning. Då är det viktigt att anpassa hastigheten och vara extra uppmärksam på vägen och terrängen runtomkring. Många trafikanter kör nog lite för fort så genom att sänka farten något kan vi bidra till att minska antalet viltolyckor. Vi besparar lidande för såväl människor som djur samt allt det som följer med skadade fordonen säger Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar.

I Sverige är det är vanligast att krocka med rådjur förutom i Norrbottens och Västerbottens län där krock med ren, som inte är klassat som ett vilt djur, är vanligast. Det är 7 gånger vanligare att krocka med ett rådjur än med älg. Älg är det djur som det sker näst flest olyckor med och vildsvin hamnar på tredje plats. Rådjursolyckorna ökade med 5 procent/848 stycken under det första halvåret medan vildsvinsolyckorna minskade med 18 procent/248 stycken jämfört med motsvarande period förra året. Olyckor med älg inblandade låg ungefär samma nivå som under föregående år. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Nationella Viltolycksrådet har utvecklat en app – Viltolycka – som man gratis kan ladda ned till sin mobil. Har man aktiverat den så kan man bli varnad när man kör in i ett viltolycksdrabbat område och på viltolycka.se finns information om var viltolyckorna har inträffat de senaste veckorna.

– Tänk också på att vilda djur finns överallt, även i tätorter. Vissa vägar är farligare än andra. I varje kommun finns olycksstatistik och genom att antingen använda Viltolycksrådets app där du blir varnad längs vägen eller genom att ta reda på mer på deras hemsida kan du skaffa dig mer kunskap om var de farligaste vägsträckorna finns, säger Susanne Fagerberg.

Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte larma är straffbelagt med böter.

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:

 • Anpassa farten efter väglag och sikt
 • Planera din resväg
 • Ladda ned appen – Viltolycka – till mobilen så får du varningar längs vägen
 • Glöm inte bilbältet
 • Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
 • Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 • Tänk på många djur är flockdjur – finns det en kan det finnas fler
 • Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 • Uppmärksamma varningsskyltar

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
 • Ta hand om skadade personer
 • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
 • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis från din GPS
 • Markera olycksplatsen med en viltolycksremsa så att jägare som söker djuret hittar rätt. Gratis viltolycksremsa hittar du bland annat hos bilprovningen eller skriver ut från www.viltolycka.se

Mellan den 23 september och 29 september pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Länsförsäkringar ingår som en av 16 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder och informera om viltolyckor. De har också uppdraget att skapa en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt. För ytterligare information gå in på www.viltolycka.se.  

Viltslag  jan- jun 2012  jan- jun 2013 Förändring – antal Förändring Procent
Rådjur 15853 16701 848 5%
Älg 2180 2173 -7 0%
Vildsvin 1396 1148 -248 -18%
Dovhjort 384 408 24 6%
Kronhjort 95 109 14 15%
Lo 16 24 8 50%
Utter 4 11 7 175%
Örn 5 5 0
Björn 2 3 1
Varg 11 2 -9
Mufflonfår 1 1 0
Järv 0 0 0
Övriga djur 167 132 -35 -21%
Summa 20114 20717 603 3%

Källa: Nationella Viltolycksrådet www.viltolycka.se
*Eftersom ren inte klassas som ett vilt djur är det inte med i olycksstatistiken.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala
Telefon: 018-68 56 89 eller 070-609 5689

Länsförsäkringars pressjour, 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela