Stark ökning av olyckor med terränghjuling

Terränghjulingar används allt mer och nyregistreringarna ökar med 5-6 000 varje år. Därmed ökar också antalet olyckor. Länsförsäkringar ser en tydlig ökning av antal personskador – 41 procent från 2009. Vanligast är singelolyckor bland män i 20-årsåldern respektive 45-60 år.

Terränghjuling är det vanligaste fordonet inom jord- och skogsbruket och är oftast en fyrhjuling anpassad för terrängkörning. Den får inte användas på allmän väg utan bara på skogs- och enskild väg och sedan 2009 krävs ett separat förarbevis. 2009 fanns runt 55 600 i trafik och vid årsskiftet 2012/2013 var antalet 71 500.

– Det här är ett praktiskt fordon som oftast körs helt rätt, men tyvärr ser vi också en markant ökning av skador, säger Maria Wedin, produktspecialist på Länsförsäkringar.

2009 anmäldes 58 personskador till Länsförsäkringar på grund av olyckor med terränghjuling, och 2012 anmäldes 82 skador. Totalt har cirka 300 personskador anmälts till Länsförsäkringar sedan 2009, en ökning med 41 procent fram till idag. Och skadorna förväntas bli ännu fler i år.

– Det blir allt vanligare att terränghjulingen används inom fritidssektorn. De som använder den i yrket har många gånger en särskild utbildning utöver förarbeviset, medan det ofta saknas hos de som bara kör på fritiden. Så vi misstänker att bristande körkunskaper kan ligga bakom ökningen, säger Maria Wedin.

Majoriteten av de som skadas är män i 20-årsåldern och medelålders män mellan 45 och 60 år. Benfrakturer är vanligast, och särskilt fotledsfrakturer.

– Fotledsfrakturer är väldigt vanliga och en anledning kan vara att föraren har fel skor. Istället för att ha till exempel gymnastikskor kan stadiga kängor eller stövlar göra stor skillnad om man klämmer sig eller hamnar snett med foten vid en olycka.

Närmare 30 skadeanmälningar till Länsförsäkringar handlade om skador på eller mot huvudet.

– Idag finns inget krav på hjälm, men vi rekommenderar alla förare att använda någon slags hjälm, helst godkänd mc-hjälm, avslutar Maria Wedin.

Tips och råd:

  • Använd hjälm – gärna en godkänd mc-hjälm.
  • Se till att ha kraftiga kängor eller stövlar.
  • Gå en utbildning i hur du säkrast kör terränghjuling.

Tabellen visar antalet terränghjulingar i trafik per län. En klar majoritet av dessa är försäkrade hos Länsförsäkringar.

Län Antal terränghjulingari trafik 2012/2013
Stockholms län 5 821
Uppsala län 2 212
Södermanlands län 1 814
Östergötlands län 2 108
Jönköpings län 2 924
Kronobergs län 1 667
Kalmar län 1 620
Gotlands län    427
Blekinge län    579
Skåne län 2 389
Hallands län 1 608
Västra Götalands län 9 022
Värmlands län 5 485
Örebro län 2 140
Västmanlands län 1 340
Dalarnas län 6 519
Gävleborgs län 4 709
Västernorrlands län 3 584
Jämtlands län 4 211
Västerbottens län 5 199
Norrbottens län 6 162
Totalt 71 541

Statistik antal fordon i trafik: Trafikanalys.

För ytterligare information kontakta:
Maria Wedin, produktspecialist Motor på Länsförsäkringar, 070-751 61 13
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela