Unga oroar sig inte mycket mer för räntan än äldre

Bilder

5832928158 f532f61c87 m

Dokument

Unga och boräntan

Unga oroar sig inte nämnvärt mer för sina bolån än vad äldre gör. Ändå visar statistik att det just är de unga som har högst genomsnittligt lån och högst belåningsgrad.

Enligt Finansinspektionens rapport ”Den svenska bolånemarknaden 2013” är det personer upp till 35 år som har den största belåningsgraden. Statistiken visar att denna grupp hade upp till 80 procents belåningsgrad 2012. Samma rapport visar också att det är hos åldersgruppen 26 till 35 år de genomsnittligt högsta lånen finns.

Men enligt en undersökning som Länsförsäkringar gjort oroar sig inte de unga mer för en stigande ränta än vad äldre gör.

– Unga kanske skulle oroa sig mer men så länge räntan är låg, man har jobbet kvar och värdet på bostaden håller i sig är det inga problem. Men om någonting händer blir det svårt för unga. Den största faran är om konjunkturen försämras och arbetslösheten stiger. De som precis kommit ut på arbetsmarknaden har inte så hög inkomst och har kanske inte samlat på sig någon förmögenhet. Dessutom lever de ofta som singlar, säger Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar bank.

Enligt Finansinspektionen amorterar vi i mindre utsträckning under 75 procent samtidigt som skuldkvoten ökat till 165 procent och utlången växer. I juli låg ökningstakten på nästan 5 procent enligt SCB.

– Vi måste bygga en sund amorteringskultur utifrån kundens förmåga där vi utgår från hushållens totala ekonomi, inte bara lånen. Unga som har tagit höga lån och inte har så hög inkomst kommer att få svårt att amortera. En undersökning vi gjorde förra året visar att var fjärde ung svensk inte skulle klara sig en månad utan lön. Att tidigt lära sig ett sunt sparbeteende tror jag kan vara en väg till att minska skuldberget, säger Rikard.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringars bank, Tel.070-206 69 55
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08-588 418 50

Ålder 16 – 24 25 – 36 40 – 69
Antal som oroar sig för räntekostnader 48 % 55 % 50 %

Om undersökningen
Undersökningen utfördes av PFM Research under juni 2013. 1000 personer intervjuades i åldern 16-69 år. Frågan som ställdes var, vilka kostnader skulle oroa dig mest som ägare av en bostad.

Bokmärk och dela