Pressinbjudan: Hur kan vi förutse översvämningar i Sverige – två nya forskningsprojekt presenteras

Vårt klimat förändras och forskning talar om ett framtida klimat med hårdare regn och större stormfloder – översvämningarna hotar både natur, människa och bebyggelse. Vid ett seminarium presenteras nu två forskningsprojekt som ska kartlägga översvämningsriskerna på västkusten och i Vänern.

Välkommen till seminariet för att lyssna och ställa frågor till forskarna direkt på plats. Om du inte har möjlighet att komma, hör gärna av dig om du vill intervjua någon av forskarna vid ett annat tillfälle.

Seminarium: Onsdag 11 september kl 13-15
Var: Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 21 i Stockholm. Lokal ”Ängsklockan”.
Anmälan till: helen.carlens@lansforsakringar.se

Projekten som presenteras av forskarna är:

Översvämningsrisker vid svenska kusten: extremsituationer i nutida och framtida klimat
Markus Meier, enhetschef Oceanografisk forskning, SMHI, Robinson Hordoir, forskare, SMHI

Projektet syftar till att anpassa en i tid och rum högupplöst havsmodell för beräkning av vattenståndsnivåer i Kattegatt och Skagerak. På så sätt kan man beräkna scenarier för framtida förändringar av stormfrekvenser och extrema vattennivåer vid svenska västkusten. Projektet kommer också att använda en hydrologisk modell för att studera förändringar av händelser med översvämningsrisk i Vänerns avrinningsområde. Resultaten ska användas för att ta fram ett webbaserat beslutsstödssystem – ett kunskapsunderlag för att minimiera framtida risker för vattenskador.

Sårbarhet för översvämningar – en metod för GIS-modellering av skadekostnader på bebyggelse 
Rolf Nyberg, docent Karlstads Universitet, Tonje Grahn, doktorand nationalekonomi Örebro universitet

Med så kallad GIS-modellering kan man uppskatta skadekostnader på villa-och fritidsbebyggelse vid översvämning. Det görs genom att data om uppkomna skadekostnader och dess lägesmässiga sårbarhet samkörs för en utvald översvämningssituation (år 2000/2001). Modelleringen måste även ta hänsyn till om skyddsåtgärder som invallning påverkat vattennivån. Projektet vill ge ett bidrag till fördjupade arbeten i framtiden, som är betydelsefullt både ur en säkerhets- och ekonomisk synvinkel.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som kan förebygga skador och bidra till att öka tryggheten i samhället. Under de senaste 20 åren har stiftelsen finansierat närmare 160 forskningsprojekt med tillsammans cirka 90 miljoner kronor inom områden som brottsbekämpning, brand, klimat, hälsa, välfärd och trafiksäkerhet.

För ytterligare information kontakta:
Helen Carlens, forskningskoordinator, Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond,
08-588 408 58

Länsförsäkringars presskontakt,
08-588 418 50

Bokmärk och dela