Många barn kan vara oförsäkrade

Nu har dagis, skola och fritids startat för de flesta och många föräldrar brukar ha fullt upp med höstens alla aktiviteter. Det många inte tänker på är att kolla barnens försäkring. Man tror kanske att man har ett fullgott försäkringsskydd genom kommunen eller genom hemförsäkringen*. Men det är långt ifrån säkert.

– Många kommuner har olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar men vissa kommuner försäkrar barnet bara under den tid de befinner sig i skolan eller förskolan samt på vägen dit eller därifrån. Barnet har då ingen försäkring dygnet runt eller om det blir sjukt. Den vanliga hemförsäkringen täcker inte heller olycksfall eller sjukdom, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala, som ger ett exempel;

Erik kommer akut till sjukhuset och får stanna 14 dagar. Därefter får han vård hemma i minst 30 dagar. Eriks diabetes bedöms ge honom 15 procent i medicinsk invaliditet, men inte påverka hans förmåga att arbeta i framtiden. Eriks barnförsäkring med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp som 2013 som är 44 500 kronor ger honom;

Akutvårdsersättning 668 kronor
Ersättning för sjukhusvistelse 6 230 kronor
Ersättning för vård i hemmet 10 680 kronor
Halvt kostnadsbidrag i två år 89 000 kronor
En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år 111 250 kronor
Medicinsk invaliditetsersättning 200 250 kronor
Totalt 418 078 kronor

– Den allmänna sjukförsäkringen ger ett grundskydd mot sjukdomar och olyckor, men ersättningen är låg. Barn som invalidiseras och aldrig kommer ut i arbetslivet får leva på omkring 93 450 kronor per år eller 7 788 kronor i månaden – pengar som sedan ska skattas för, säger Susanne Fagerberg.

Tips och råd

  • Tänk på att hemförsäkringen inte gäller för olycksfall eller sjukdom.
  • Ta reda på om du har köpt en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring och som gäller för barnen.
  • Kontrollera om ditt/dina barn är försäkrade under dygnets alla timmar.
  • Ta reda på om kommunens försäkring enbart gäller för skador på grund av olycksfall eller om den också gäller vid sjukdom.
  • Kontrollera försäkringsbeloppen både i kommunens försäkring och i barnens privata försäkring.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, skadechef, Länsförsäkringar Uppsala. Tel. 070 – 609 56 89
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

*Sju av tio vet inte eller tror att den vanliga hemförsäkringen täcker kostnaderna för en olycka. Nästan lika många tror eller vet inte heller om man har ekonomiskt skydd om barnet skulle bli sjukt. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomförde 2012.

Om undersökningen
Under 2012 intervjuades 1 016 personer mellan 18 och 70 år med hjälp av webbenkäter. Intervjuerna genomfördes av Snabba Svar på uppdrag av Länsförsäkringar.

Frågorna som ställdes
Om ditt barn blir sjukt, tror du då att din hemförsäkring täcker eventuella kostnader kopplade till sjukdomen?
Om ditt barn råkar ut för en olycka, tror du då att din hemförsäkring täcker eventuella kostnader kopplade till olyckan?

Bokmärk och dela