Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2013

  • Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 471 (1 128) Mkr och konsolideringskapitalet stärktes med 1 542 Mkr till 37 278 Mkr.
  • Det tekniska resultatet uppgick till 382 (631) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick för rullande tolv månader till 97 och per halvåret till 100 (97). Kapitalavkastningen uppgick till 1 842 (1 244) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 297 (270) Mkr och räntenettot stärktes och uppgick till 1 095 (1 003) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 103 (61) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 5 166 (4 011) Mkr och provisionsintäkterna uppgick till 472 (417) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 3,1 (3,1) mdr. Solvensgraden uppgick till 116 (112) procent och totalavkastningen uppgick till -3,7 (2,0) procent.

Siffrorna inom parentes avser samma period 2012.

Läs hela rapporten här

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela