Tusentals åskskador på bostäder varje år

Varje år får Länsförsäkringar in mellan 4 000 och 6 000 anmälningar om skador i bostäder orsakade av åska och blixtnedslag. En tredjedel av åskskadorna sker under juli månad och vanligast är att åskan orsakar elfel. Men med några enkla åtgärder går det att minska risken för skador.

De senaste tre åren har 14 650 åskskador anmälts till Länsförsäkringar och ersättningar på 287 miljoner kronor har betalats ut.

Åskväder är vanligast under sommarhalvåret och uppstår framför allt på eftermiddagen. Statistik från SMHI visar även att det är vanligare med åska i inlandet. Åska kan orsaka skador på elkablar, telefon, dator, modem och tv. Även vitvaror som kyl och frys kan skadas.

– Om blixten slår ner kan det också bli skador som upptäcks långt senare, när man till exempel slår på elen för att börja värma upp huset framåt hösten. Då kan det visa sig att till exempel isolering på kablar är skadad vilket kan orsaka allvarliga elfel och bränder, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar.

Det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan kan leda till. Det som orsakar de flesta skadorna är så kallade inledningsskador. Kraften från blixten leds in i byggnaden genom det befintliga ledningsnätet. För att undvika att det händer kan man installera ett fast monterat åsköverspänningsskydd för el, telefon och eventuellt kabel-tv.

– Om huset inte är skyddat med åsköverspänningsskydd så se till att dra ur kontakten ur vägguttaget på telefon, tv, dator och annan elektronisk utrustning när de inte används. Då hindrar man åtminstone att ett eventuellt blixtnedslag skadar dessa saker, säger Susanne Fagerberg.

Förebygg åskskador så här:

  • Installera åsköverspänningsskydd mot så kallade inledningsskador
  • Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare
  • Se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare
  • Dra ur kontakterna på elektroniska saker som dator, tv, modem och telefon
  • Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt

Antal anmälda åskskador och ersättningar år 2010-2012 totalt hos Länsförsäkringar:

Skadeår Antal anmälda skador Skadekostnad Mkr
2010 4 485 94,9
2011 6 690 129,7
2012 3 476 62,7
Totalt 14 651 287,4

För ytterligare information kontakta:
Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar, 070-609 56 89
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Bokmärk och dela