Fyrhjulingar en livsfara för barn

Färsk statistik från Trafikverket visar att många barn skadas eller dödas när de kör fyrhjuling. Mellan åren 2007 och 2010 uppsökte 2 800 barn akutsjukhus efter att ha skadats när de kört fyrhjuling. Och under de senaste 10 åren har 6 unga avlidit i olyckor med fyrhjulingar. Olyckorna inträffade både på och vid sidan av vägen.

Trots att fyrhjulingar kräver körkort för personbil eller i vissa fall förarbevis så marknadsförs vissa modeller som ”barnfyrhjulingar”. Fyrhjulingarna kan ha så stora motorer som upp till 90 cc det vill säga motsvarande lätt motorcykel. På webben finns ett antal filmklipp där man ser att till och med mycket små barn som kör fyrhjulingar.

– Ingen får köra fyrhjulingar utan förarbevis eller körkort utanför inhägnat område. Att barn och i vissa fall mycket små barn kör fyrhjulingar över huvudtaget är klart olämpligt. Inte många föräldrar skulle få för sig att låta sitt barn köra en EU-moped eller lätt motorcykel. Men när små fyrhjulingar marknadsförs som ”barnfyrhjulingar” är det lätt att tro att det inte är så farligt, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar.

Mellan 2007 och 2010 fick 2 800 barn mellan 0 och 14 år uppsöka akutsjukhus för skador som de fått när de kört fyrhjuling. Olyckorna inträffade framförallt mellan april och september. Flest olyckor skedde på infarter och parkeringar, i skogsområden eller på allmän väg. Frakturer, blåmärken eller sårskador blev oftast följden.

Under de senaste tio åren har 6 unga mellan 0 och 17 år avlidit av sina skador.

– Låt inte barnen köra fyrhjulingar inte ens om de kallas ”barnfyrhjulingar”. Ta reda på om det krävs körkort eller förarbevis och var fyrhjulingen får köras innan ni släpper i väg era barn och ungdomar. Vi vill att fyrhjulingen används för det den är registrerad för och med rätt förare, fortsätter Susanne Fagerberg.

Källa: Olycksstatistiken är hämtad från Trafikverket.

Fakta om fyrhjulingar

  • Fyrhjulingar kan vara oregistrerade, registrerade som terränghjuling, motorcykel, moped eller traktor. Beroende på hur de är registrerade ställs olika krav på förarbevis eller körkort och var den får framföras.

http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Fordon/fordonsregler/Fyrhjuling/

  • Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Den måste ha elmotor och är avsedd att användas av barn upp till 14 år. En vuxen bör ha uppsikt. Om fordonet har förbränningsmotor kan det aldrig räknas som lekfordon enligt Konsumentverket (KOVFS 2011:5).

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsregler/Lekfordon/

För ytterligare information kontakta:

  • Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala, telefon 070-609 56 89
  • Maria Wedin, produktspecialist Motor, telefon 073-96 413 45
  • Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela