Kontantlöst är ingen stor orsak till missnöje av bank

Den pågående debatten om att man inte kan hämta ut kontanter på bankkontoren verkar de svenska kunderna inte bry sig om. Endast tre procent anger det som skäl till det låga förtroendet för de svenska bankerna. Det är annat som irriterar de svenska bankkunderna. Det visar en färsk underökning som Demoskop gjort på uppdrag av Länsförsäkringar.

Personer upp till 34 år och de över 65 år har enligt undersökningen inget problem med att det inte finns kontanter på bankkontoren. Det största behovet av kontanter har åldersgruppen 55 till 64 år. Kvinnor har något större behov av kontanter än män.

Det främsta skälet till att svenskarna ger bankerna ett lågt förtroende är istället de höga vinsterna. Nästan var fjärde svenska anser att vinster och dålig service är de främsta skälen till att man har lågt förtroende för bankerna.

Och det finns vissa geografiska skillnader. Nästan 30 procent av dem i Västra Götalands län anser exempelvis att bonusarna är för höga mot fyra procent respektive tio procent av bankkunderna i Skåne och Stockholms län.

– Jag har förståelse för att vissa kan vilja ha kvar kontanterna men samtidigt kan kontanthanteringen ställa till med problem. Rån på bankkontor och värdetransportrån är två sådana exempel. Undersökningen visar också att det inte är så många som efterfrågar kontanter men för de som gör det måste vi bli bättre på att informera om att det finns enkla alternativ till kontanter, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar bank.

För ytterligare information kontakta;
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringars bank, Tel. 070-206 6955
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08-588 418 50

Om undersökningen:
Syftet var att undersöka svenskarnas förhållningssätt till banker och att identifiera drivkrafterna för förtroende. Undersökningens målgrupp var allmänheter från 18 – 65 år. Undersökningen genomfördes inom ramen för en riksrepresentativ slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Totalt genomfördes 1 061 intervjuer i målgruppen under våren 2013. Resultaten har vägts med avseende på kön, ålder och partisympatier.

Frågan som ställdes till de som svarat att de har ett lågt förtroende för de svenska bankerna; ”Vad är det främsta skälet till att du har lågt förtroende för svenska banker?”

Bokmärk och dela