Länsförsäkringar Liv erbjuder bättre återbäringsränta till kunder som villkorsändrar

Dokument

Nya Trad

Länsförsäkringars Liv ger sina kunder möjlighet att villkorsändra sin pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Under vecka 21 kommer de första 65 000 kunderna att få erbjudande om att sänka sin garantiränta från cirka 3 till 1 procent och i gengäld få återbäringsräntan från i dagsläget 0 procent till för närvarande 5 procent före skatt och avgifter. De som väljer att ändra villkoren får också kapitalavgiften sänkt från 0,75 till 0,45 procent samt borttagen insättnings- respektive årsavgift.

Villkorsändringen innebär högre avkastning på pensionssparandet även om den garanterade delen blir mindre, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv;    

– Genom en lägre garanterad ränta ökar utrymmet för att investera i tillgångar med förväntad högre avkastning än annars. Detta i sin tur leder till ökade möjligheter till högre återbäringsränta och bättre tillväxt på kundernas hela försäkringskapital. De lägre avgifterna påverkar också försäkringskapitalets storlek positivt.

För de kunder som väljer att ändra villkoren innebär den lägre garanterade räntan att den del av försäkringskapitalet som är garanterat behålls på nuvarande nivå. På kommande premieinbetalningar betyder den lägre garantin i praktiken att Länsförsäkringar garanterar minst samma belopp vid utbetalningen.

För kunder som inte väljer att villkorsändra, kommer garantin vara densamma som idag liksom återbäringsräntan, för närvarande 0 procent före skatt och avgifter. Avgifterna kommer dessutom vara oförändrade.

För mer information kontakta gärna;                                               
Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv. Tel. 073 – 964 06 08
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Taggar

Bokmärk och dela