Gunilla Forsmark Karlsson lämnar Länsförsäkringar Fondliv

Gunilla Forsmark Karlsson har valt att sluta som vd för Länsförsäkringar Fondliv. Hon kommer att lämna sin post så snart hennes efterträdare tillträtt men står till koncernchefens förfogande fram till årsskiftet.

Jag har under en tid funderat på hur jag vill leva mitt liv framöver och har bestämt mig för att jag vill ha ökad frihet och kunna styra min tid. Att jag väljer den här tidpunkten beror på att den passar min privata situation säger Gunilla Forsmark Karlsson. Jag räknar med att i framtiden arbeta med olika uppdrag men vad det blir har jag ännu är inte bestämt, vilket känns spännande.

Gunilla Forsmark Karlsson har under sin tid på Länsförsäkringar arbetat framgångsrikt med att etablera fondliv som det livbolag där vi utvecklar vårt tjänstepensionskoncept och nyförsäljer våra livprodukter. Utvecklingen av det förvaltade kapitalet har ökat från 53 till 67 miljarder och premieinkomsten har ökat kraftigt.

Under sina tio år som ledande befattningshavare i länsförsäkringsgruppen har Gunilla genom sitt engagerade ledarskap genomfört många viktiga leveranser. Gunilla vill nu efter många år i hetluften ha en annan livsstil och det har jag all förståelse för. Jag önskar Gunilla lycka till i framtiden, säger Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar AB.

Rekrytering av efterträdare till Gunilla har påbörjats och en rekryteringskommitté har bildats. När hennes efterträdare tillträder lämnar Gunilla vd-posten men står fram till årsskiftet till koncernchefens förfogande. Därefter lämnar Gunilla sin anställning i Länsförsäkringar AB.

För mer information kontakta gärna;                                               
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, Tel. 073 – 96 411 15
Fanny Wallér, kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB, Tel. 070 – 692 77 79

 

Bokmärk och dela