Försäkringen täcker kanske inte oaktsamhet vid eldning

Den här tiden på året är det många som eldar i trädgården och risken för gräsbränder är som störst innan det nya gräset vuxit upp. Normalvarma år kan det under vår, sommar och tidig höst inträffa cirka fem trädgårdsbränder i månaden. Och under varma år anmäls upp till 25 bränder i månaden till Länsförsäkringar. Om du är oaktsam är det inte säkert att försäkringen täcker skadorna som elden orsakar.

Bränning av trädgårdsavfall kan leda till oönskad spridning av elden och ibland även till att närliggande byggnader brinner upp. Oftast är det vinden som gör att gnistor far iväg och antänder byggnader och skogsmark. Risken för att elden ska sprida sig och bli en brand är störst under eftermiddagen eftersom det då är som varmast och torrast i luften. Det är också vanligt att vinden är kraftigare och mer byig på eftermiddagen.

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det ändå vara tillåtet att elda grenar och löv från din trädgård utomhus under särskilda tidsperioder. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller i din kommun.

– Ofta kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral än att elda det i sin trädgård. Men om du ska elda utomhus måste du ta reda på vilken brandrisk som råder i ditt område om den inte är uppenbart låg. Se alltid eldning utomhus som en risk och särskilt när det blåser, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

Innan du eldar

  • Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs och spridas till hus och andar byggnader.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar kan vara ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.
  • Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna ordentligt runt eldningsplatsen före och under eldningen. Om möjligt elda på obrännbart underlag som en grusad yta. Elda aldrig på berghällar då de lätt blir förstörda av värmen.
  • När du har eldat färdigt måste du försäkra dig om att brasan blir ordentligt släckt. Ett bra sätt att släcka är att kratta ut glöden och dränka den med vatten. Vattna också marken runt bränningsplatsen när du släckt branden.
  • En släckutrustning måste du ha bredvid dig, ta ut brandsläckaren från huset och ha en trädgårdsslangslang med påkopplat vatten nära, samt spadar, krattor och liknande.
  • För lantbruk där stora ytor ofta ska brännas krävs ett skyddsavstånd på minst 75 meter till byggnader.

Källa: MSB och Länsförsäkringar

Brandriskprognoser visar brandrisken där du bor

Titta på SMHI:s brandriskprognoser som visar risken för både gräs- och skogsbrand där du bor. Prognoserna uppdateras en gång per dygn.

Från 15 februari lägger MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut en karta över gräsbrandrisken i landet.

Du kan även ladda ner Appen BRANDRISK Ute som är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Den ger dig också information hur du kan minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Antal anmälda bränder på villor och fritidshus hos Länsförsäkringar som orsakats av eldning i trädgård.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
25 29 25 75 34 39 38 21 21 23 28 22 1

Källa: Länsförsäkringar

För mer information kontakta gärna;                                               
Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar. Tel. 070 – 609 56 89
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela